Sunday, February 15, 2015

သိပၸံနည္းက် ေဘာင္စနစ္ျဖင့္ ပုလဲသြယ္ စပ္မ်ိဳးစပါး မ်ိဳးေစ့ခ်ပဲြံ က်င္းပ


ျမိဳ႕သစ္    ေဖေဖၚဝါရီ     ၁၅

        မေကြးတိုင္း   ေဒသၾကီး      ျမိဳ႕သစ္ျမိဳ႕နယ္
လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရးဦးစီးဌာန  မွ  ဦး ေဆာင္  ၍
 သိပၸံနည္းက် ေဘာင္စနစ္ျဖင့္ ပုလဲသြယ္ စပ္မ်ိဳးစပါး
မိ်ဳးေစ့ခ်ပဲြ  ကို (၁၅  ''  ၂  ''   ၂၀၁၅ ) ရက္ေန႕
နံနက္(၉)နာရီက   နဘဲကုန္း  အုပ္စု  ကံဆြယ္ကြင္း
အမွတ္      ''     ၁၃၆၅    / ကြင္း  ရွိ  ေတာင္သူ  ဦးသိုက္ေဆာင္ ၏  လယ္ ကြက္ တြင္က်င္းပျပဳလုပ္
ခ့ဲ  သည္   ။

          ေရွးဦးစြာ  ျမိဳ႕နယ္  အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရး
မွဴး   ဦးဗိုလ္ေအာင္ေမာင္ေမာင္ မွႏွဳတ္ခြန္းဆက္
အမွာစကားေျပာၾကား ျပီး  ျမိဳ႕ နယ္စိုက္ပ်ိဳးေရး
ဦစီးဌာန  ဦးစီးအရာရွိ  ဦးေအာင္ဝင္း  မွ  စိုက္ပိ်ဳး
စနစ္  မွန္ ကန္ေစေရး   ့္သိပၸံနည္းက်ေဘာင္စနစ္ျဖင့္                                                                                      မ်ိဳးေစ့ခ် စိုက္ပိ်ဳးရျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍  သိသင့္
သည္မ်ားအားေတာင္သူ  အမ်ားသိရွိ နိဳင္ေစရန္
အေသးစိပ္  ရွင္းလင္းေဆြးေႏြး ခ့ဲ  သည္   ။

          ထို႔ေနာက္  ေတာင္သူလယ္သမားမ်ား
လယ္ယာဂ႑    စိုက္ပ်ိဳးေရးစနစ္   က်ယ္ျပန္႕စြာ နားလည္   သေဘာေပါက္ေစရန္   အတြက္
(  လယ္ယာစီးပြား  ) ဂ်ာနယ္မ်ားကို  ေဝငွ  ေပး
ခ့ဲ  သည္    ။

           ဆက္လက္၍  ေတာင္သူလယ္သမားမ်ား
စိုက္ပိ်ဳးနည္းစနစ္မွန္ကန္ေစရန္အတြက္  ျမိဳ႕ နယ္  အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာနအုပ္ခ်ဳပ္ေရးးမွဴး
ဦးဗိုလ္ေအာင္ေမာင္ေမာင္၊ ဆည္ေျမာင္းဦစီးအရာရွိဦးဝင္းလြင၊္စိုက္ပိ်ဳးေရးဦးစီးဌာန မွဝန္ထမ္းမ်ားက  ဝင္ေရာက္သရုပ္ျပ    ေဆာင္ရြက္ခ့ဲေၾကာင္းသိရသည္   ။  ။

            သန္းဝင္းထြန္း ( ျမိဳ႕သစ္  )                                                                                 ္

0 comments:

Post a Comment