Sunday, February 15, 2015

အမွတ္(၅)စက္မႈသင္တန္းေက်ာင္း(မေကြး)မွ သံဂေဟဆက္ မြန္းမံသင္တန္း ဖြင့္လွစ္
မေကြး     ေဖေဖာ္၀ါရီ      ၁၅
          စက္မႈ၀န္ႀကီးဌာန စက္မႈညႊန္ၾကားေရးဦးစီးဌာန လူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္ဌာန အေနျဖင့္ နိုင္ငံေတာ္၏ စက္မႈက႑ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ လိုအပ္ေသာကြ်မ္းက်င္လုပ္သားမ်ားေမြးထုတ္ေပးရန္ ႏွင့္ လူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္မ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေစရန္ စက္မႈသင္တန္းေက်ာင္း(၆)ခုကို တည္ေထာင္၍ စက္မႈကြ်မ္းက်င္လုပ္သားမ်ား ေမြးထုတ္ေရးအတြက္(၁)ႏွစ္သင္တန္းအား ႏွစ္စဥ္ဖြင့္လွစ္ေလ့က်င့္သင္ၾကား
 ေပးလ်က္ရွိျပီး စက္မႈ၀န္ႀကီးဌာနရွိ လုပ္ငန္းေဖာ္ေဆာင္မႈအဖြဲ႕(Delivery Unit)မ်ား၏ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ခ်က္ မ်ားအရ ေက်းလက္ေနျပည္သူမ်ား၏ လူမႈစီးပြားဘ၀ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ဆင္းရဲမႈေလ်ာ့ခ်ေရးႏွင့္ အသိပညာအတတ္ပညာမ်ား ဖြံ႕ၿဖိုးတိုးတက္ေစရန္ စက္မႈညႊန္ၾကားေရးဦးစီးဌာန လူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္ ဌာန၏ ႀကီးၾကပ္မႈျဖင့္ စက္မႈသင္တန္းေက်ာင္းမ်ားတြင္ စက္မႈႏွင့္အသက္ေမြးပညာေရြ႕လ်ားသင္တန္း (Mobile Vocational Training)မ်ားအား တိုးခ်ဲ႕ဖြဲ႕စည္းလ်က္ လိုအပ္ခ်က္ရွိရာအရပ္ေဒသမ်ားသို႔ သြားေရာက္၍ စက္မႈႏွင့္အသက္ေမြးပညာရပ္မ်ားကို က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ပ်ံ႕ႏွံေစေရးသင္ၾကားပို႔ခ်ေပးလ်က္ ရွိသည္။ 

ယခုအခါ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း အထက္မင္းလွၿမိဳ႕နယ္ မယ္ဇလီေတာေက်းရြာရွိSME Cluster ျဖစ္ေသာ သံပန္း၊သံတံခါး၊သံဂေဟလုပ္ငန္းရွင္အစုအဖြဲ႕၏ လိုလားေတာင္းဆိုခ်က္အေပၚ စက္မႈ ႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္စစ္ေဆးေရးဦးစီးဌာန ႏွင့္စက္မႈညႊန္ၾကားေရးဦးစီးဌာနတိို႔ ညွိႏႈိင္းေပါင္းစပ္၍ သံဂေဟဆက္ မြန္းမံသင္တန္းအား သင္တန္းသား(၃၀)ဦးျဖင့္ မင္းလွၿမိဳ႕နယ္ မယ္ဇလီေတာက်းရြာ ထေနာင္းရိပ္ သံပန္း သံတံခါးအလုပ္ရံုတြင္(၁၃-၂-၂၀၁၅ မွ ၂၃-၂-၂၀၁၅)ရက္ထိ(၁၁)ရက္ၾကာ ေရြ႕လ်ားသင္တန္းအား ဖြင့္လွစ္ ခဲ႔သည္။

          အဆိုပါသင္တန္းဖြင့္ပြဲတြင္ စက္မႈ၀န္ႀကီးဌာန စက္မႈ ႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္စစ္ေဆးေရးဦးစီးဌာန မေကြး တိုင္းေဒသႀကီးဦးစီးမွဴး ေဒၚခင္ႏွင္းလြင္မွ သင္တန္းဖြင့္အမွာစကားေျပာၾကားခဲ႔ျပီး စက္္္္္္မႈ၀န္ႀကီးဌာန အေသးစားႏွင့္အလတ္စားလုပ္ငန္းမ်ားလုပ္ငန္းမ်ားဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဌာနမွ ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမွဴး ေဒၚမူမူေအးမွ အေသးစားႏွင့္အလတ္စားလုပ္ငန္းမ်ားလုပ္ငန္းမ်ားဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဌာနႏွင့္ပတ္သက္၍ ေဆြးေႏြးေျပာၾကားခဲ႔သည္။
သင္တန္းဖြင့္ပြဲသို႔ စက္မႈ၀န္ႀကီးဌာန စက္မႈ ႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္စစ္ေဆးေရးဦးစီးဌာနမွ တာ၀န္ရွိသူမ်ား အမွတ္(၃၈) အႀကီးစားစက္ရံု (မလြန္)မွအေထြေထြမန္ေနဂ်ာ၊မေကြးတိုင္းေဒသႀကီးမွဌာနဆိုင္ရာ အႀကီးအကဲမ်ား၊ရပ္မိရပ္ဖမ်ား၊သင္တန္းေက်ာင္းမွဆရာ/ဆရာမမ်ားႏွင့္ သင္တန္းသားမ်ား တက္ေရာက္ခဲ႔ ၾကေၾကာင္း သိရသည္။
သန္းနိုင္ဦး(ငဖဲ)

0 comments:

Post a Comment