Wednesday, February 11, 2015

ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၁ မွာ ဘယ္လုိသမုိင္းေရးၾကမလဲ


By
အမ်ဳိးသားပညာေရးဥပေဒျပင္ဆင္ရန္ တကၠသိုလ္စိန္ရတုခန္းမတြင္ ေလးပြင့္ဆိုင္ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးခဲ့စဥ္က/ဓာတ္ပံု − ေဂ်ေမာင္ေမာင္(အမရပူရ)
အစုိးရႏွင့္ သပိတ္ေမွာက္ေက်ာင္းသားမ်ား ထိပ္တုိက္ရင္ဆုိင္ဆုံေတြ႕ႏုိင္မႈအေပၚ စိုးရိမ္ပူပန္ေၾကာင့္ၾကေနေသာ ျပည္သူမ်ားအတြက္ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၁ ရက္တြင္ ျပန္လည္ျပဳလုပ္မည့္ ပညာေရးေလးပြင့္ဆုိင္ ေဆြးေႏြးပြဲရလဒ္က အေရးၾကီးေနသည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁ ရက္ႏွင့္ ေနျပည္ေတာ္တြင္ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၃ ရက္က ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ အစုိးရ၊ လႊတ္ေတာ္၊ ေက်ာင္းသားႏွင့္ ပညာေရးစနစ္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး ႏုိင္ငံလုံးဆုိင္ရာကြန္ရက္(NNER)တုိ႔၏ အမ်ဳိးသားပညာေရးဥပေဒျပင္ဆင္ေရး ေလးပြင့္ဆုိင္ေဆြးေႏြးမႈ အဆင္မေျပခဲ့ဘဲ ယခုအခါ ႀကဳိတင္ေတြ႕ဆုံညိႇႏႈိင္းမႈမ်ား ျပဳလုပ္၍ ေဆြးေႏြးပြဲျပန္လည္စတင္ရန္ သေဘာတူလုိက္ျခင္းျဖစ္သည္။
ေလးပြင့္ဆုိင္ေဆြးေႏြးပြဲ ေရႊ႕ဆုိင္းထားစဥ္ကာလတြင္ အစုိးရက ေက်ာင္းသားလူငယ္မ်ားအား အသုံးခ်၍ ဆူပူမႈျဖစ္ေစရန္ ေနာက္ကြယ္မွ ႀကဳိးကုိင္ေနသူမ်ားႏွင့္ အားေပးအားေျမႇာက္ျပဳေနေသာ ႏုိင္ငံေရးအဖြဲ႕အစည္းအခ်ဳိ႕ ရွိေနေၾကာင္း ေၾကညာခ်က္ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

လမ္းေလွ်ာက္ဆႏၵျပမႈမ်ားကုိ ဦးေဆာင္ေနေသာ ဒီမုိကေရစီပညာေရးလႈပ္ရွားမႈ ဦးေဆာင္ေကာ္မတီကလည္း ေက်ာင္းသားသပိတ္စစ္ေၾကာင္းမ်ားသည္ ပညာေရးတုိက္ပြဲဆင္ႏြဲေနျခင္းျဖစ္ၿပီး အစုိးရ၏ ကုိင္တြယ္ေျဖရွင္းမႈသည္ တုိင္းျပည္၏ အနာဂတ္ျဖစ္လာမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

‘‘ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ပညာေရးေခါင္းစဥ္ေအာက္က သြားတဲ့အတြက္ေၾကာင့္ တျခားမည္သည့္လႈပ္ရွားမႈပုံစံကုိမွ လုံး၀သြားမွာမဟုတ္ပါဘူး။ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ဒီမုိကေရစီလႈပ္ရွားမႈ ဦးေဆာင္ေကာ္မတီ ၁၅ ဦးကုိ ေက်ာင္းသားထုကေပးထားတဲ့ ပုံဏၭာန္သည္ ပညာေရးတုိက္ပြဲကုိ ေဖာ္ေဆာင္ဖုိ႔ျဖစ္တယ္။ အဲ့ဒီအတြက္ တစ္ႏုိင္ငံလုံးက လူထုေတြ ၀န္းရံပါ လက္ခံပါတယ္၊ အလုပ္သမားေတြ ၀န္းရံပါ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ လက္ခံပါတယ္။ သုိ႔ေပမဲ့ ပညာေရးတုိက္ပြဲက ေရွာင္ဖယ္လာရင္ေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔အားလုံး ျပန္တုိက္ပြဲ၀င္မယ့္ကိစၥပါ’’ဟု သပိတ္ေမွာက္ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးျဖစ္သူ ကုိေဇယ်ာလြင္ကေျပာသည္။

ကနဦးေလးပြင့္ဆုိင္ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားတြင္ သေဘာထားကြဲလြဲမႈမ်ား၊ အဆင္မေျပမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚခဲ့သလုိ ေဆြးေႏြးပြဲေရႊ႕ဆုိင္းထားစဥ္ အျပန္အလွန္ ျပစ္တင္ေျပာဆုိထားမႈမ်ားအေပၚ ယခုေဆြးေႏြးပြဲ ၌ ေခ်ဖ်က္ႏုိင္ေရး ႀကဳိးပမ္းရမည္ ျဖစ္သည္။

ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္၌ တတိယအႀကိမ္ေတြ႕ဆုံမည့္ ေလးပြင့္ဆုိင္ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ေက်ာင္းသားမ်ား ေတာင္းဆုိထားေသာ အခ်က္(၁၁)ခ်က္ကုိ အျပန္အလွန္နားလည္မႈ၊ ယုံၾကည္မႈတုိ႔ျဖင့္ ေဆြးေႏြးႏုိင္ရန္ လုိအပ္ေနသည္။
‘‘ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ေျပာတဲ့ စကားတစ္ခြန္းရွိတယ္။ ေစ့စပ္ညႇိႏႈိင္းေရးဆိုတာ ႏွစ္ဖက္စလုံးက ေလွ်ာ့မွျဖစ္မွာ။ ကိုယ့္ေတာင္းဆိုခ်က္ကို ၁၀၀ ရာခိုင္ႏႈန္းရမွ သေဘာတူမယ္ဆုိရင္ ဒါဒီမုိကေရစီမဟုတ္ဘူး။ အေျဖလည္းရမွာ မဟုတ္ဘူး။ အဲဒီစကားအရ ႏွစ္ဖက္ညႇိႏႈိင္းၿပီး အျပန္အလွန္သြားေစခ်င္တယ္’’ဟု ႏုိင္ငံေရးေလ့လာသူ စာေရးဆရာေက်ာ္၀င္းက 7Day New အား ေျပာၾကားထားသည္။

သပိတ္ေမွာက္ေက်ာင္းသားမ်ား ေတာင္းဆိုခ်က္ (၁၁) ခ်က္ႏွင့္ပတ္သက္၍ အစုိးရက ေလးပြင့္ဆုိင္ေဆြးေႏြးမႈမွရရွိေသာ သေဘာတူညီခ်က္မ်ားအား ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာနမွ လႊတ္ေတာ္သုိ႔ ျပန္လည္တင္ျပမည့္ အမ်ဳိးသားပညာေရးဥပေဒကုိ ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒၾကမ္းတြင္ ထည့္သြင္းေပးသြားမည္ဟု ေၾကညာထားသည္။

ဒီမုိကေရစီပညာေရးလႈပ္ရွားမႈ ဦးေဆာင္ေကာ္မတီမွ သပိတ္ေမွာက္ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္မ်ားက NNER မွ ပညာရွင္မ်ားႏွင့္ ၄င္းတုိ႔အေနျဖင့္ ဥပေဒၾကမ္းျပင္ဆင္ခ်ိန္တြင္ အတူပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ခြင့္ရရွိရန္ ေတာင္းဆုိထားသည္။

ယင္းအခ်က္ႏွင့္ပတ္သက္၍ ရန္ကုန္တကၠသုိလ္၊ စိန္ရတုခန္းမတြင္ ျပဳလုပ္ေသာ ေလးပြင့္ဆုိင္ေဆြးေႏြးပြဲ၌ သေဘာထားကြဲလြဲမႈမ်ားျဖစ္ေပၚခဲ့သလုိ ထပ္မံျပဳလုပ္မည့္ ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ယင္းအခ်က္အေပၚ အျပန္အလွန္ညိႇႏႈိင္းရဖြယ္ရွိေနသည္။

လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ဇန္န၀ါရီ ၂၀ ရက္က မႏၱေလးၿမိဳ႕မွ စတင္ခ်ီတက္ခဲ့ေသာ ေက်ာင္းသားသပိတ္ပင္မစစ္ေၾကာင္းသည္ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၉ ရက္တြင္ ျပည္ၿမိဳ႕သုိ႔ေရာက္ရိွၿပီး ဆက္လက္ခ်ီတက္လာေနသလို ပုသိမ္ၿမိဳ႕မွ ထြက္ခြာလာေသာ ဧရာ၀တီစစ္ေၾကာင္းသည္လည္း က်ဳိက္လတ္ၿမိဳ႕ကုိ ေက်ာ္လြန္လာၿပီျဖစ္သည္။

ထုိ႔ျပင္ ပခုကၠဴေက်ာင္းသားစစ္ေၾကာင္းသည္ ေအာင္လံၿမိဳ႕ကုိ ေက်ာ္လြန္လာၿပီျဖစ္ကာ ထား၀ယ္၊ ေမာ္လၿမိဳင္စစ္ေၾကာင္းသည္ ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕တြင္ စီတန္းလွည့္လည္သပိတ္ေမွာက္မႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ထားၾကၿပီျဖစ္သည္။

ေက်ာင္းသားသပိတ္ခ်ီတက္ေနမႈႏွင့္ပတ္သက္၍ ႏုိင္ငံေရးေလ့လာသူမ်ားက ေလးပြင့္ဆုိင္ေဆြးေႏြးပြဲျဖင့္ အဆင္ေျပသြားျခင္း၊ အစုိးရက အၾကမ္းဖက္ၿဖိဳခြင္းျခင္းႏွင့္ အေျခအေနအားလုံး႐ႈပ္ေထြးလာၿပီး တပ္မေတာ္က  အာဏာျပန္သိမ္းျခင္းအထိပင္ ျဖစ္လာႏုိင္ေၾကာင္း သုံးသပ္ၾကသည္။
သပိတ္ေမွာက္ေက်ာင္းသားစစ္ေၾကာင္းမ်ား ခ်ီတက္ရာ လမ္းတစ္ေလွ်ာက္တြင္ အားေပးေထာက္ခံမႈမ်ားျဖင့္ အရွိန္ျမင့္တက္လာေနသလုိ အေျခခံႏွင့္ အဆင့္ျမင့္ပညာစာေမးပြဲမ်ား နီးကပ္လာျခင္းေၾကာင့္ ေလးပြင့္ဆုိင္ေဆြးေႏြးပြဲရလဒ္ အဆင္ေျပစြာျဖင့္ အလ်င္အျမန္ထြက္ေပၚလာရန္ လိုအပ္ေနသည္။ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၉ ရက္က ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ ဒုတိယအႀကိမ္ ပညာေရးေလးပြင့္ဆုိင္ေဆြးေႏြးပြဲအၿပီး သေဘာတူညီခ်က္ကိုးခ်က္ျဖင့္ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၁ ရက္တြင္ ေဆြးေႏြးရန္ သေဘာတူခဲ့ၿပီးေနာက္ ေက်ာင္းသားမ်ား မူလက သေဘာတူထားသည့္အတိုင္း ေဆြးေႏြးစဥ္ သပိတ္ေမွာက္မႈရပ္ဆုိင္းရန္ အစိုးရကေၾကညာသည္။

၂၀၁၄ စက္တင္ဘာ ၃၀ ရက္က သမၼတလက္မွတ္ေရးထုိး အတည္ျပဳလုိက္ေသာ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ပထမဆုံး အမ်ဳိးသားပညာေရးဥပေဒတြင္ ဗဟုိခ်ဳပ္ကုိင္မႈမ်ား ေလွ်ာ့ခ်ျခင္း၊ ေက်ာင္းသားသမဂၢမ်ား တည္ေထာင္ဖြဲ႕စည္းခြင့္ျပဳျခင္းတုိ႔ ထည့္သြင္းျပ႒ာန္းႏုိင္ေရး ေလးပြင့္ဆုိင္ေဆြးေႏြးပြဲက စြမ္းေဆာင္ႏုိင္မည္လား ေစာင့္ၾကည့္ရမည္ျဖစ္သည္။

သပိတ္ေမွာက္ေက်ာင္းသားမ်ား ေတာင္းဆိုေသာ အခ်က္(၁၁)ခ်က္
၁။ ပညာေရးမူဝါဒႏွင့္ ဥပေဒမ်ား၊ နည္းဥပေဒမ်ား၊ ဆက္စပ္ဥပေဒမ်ား ေရးဆြဲရာတြင္ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ ဆရာ၊ ဆရာမကိုယ္စားလွယ္မ်ား ပါဝင္ရန္

၂။ ေက်ာင္းသားသမဂၢမ်ား၊ ဆရာသမဂၢမ်ား လြတ္လပ္စြာ ဖြဲ႕စည္းထူေထာင္လႈပ္ရွားခြင့္ႏွင့္ ယင္းသမဂၢမ်ားတည္ရွိမႈအေပၚ တရားဝင္အသိအမွတ္ျပဳရန္

၃။ လက္ရွိျပ႒ာန္းၿပီးျဖစ္ေသာ အမ်ိဳးသားပညာေရးဥပေဒတြင္ ပါဝင္သည့္ အမ်ိဳးသားပညာေရးေကာ္မရွင္ႏွင့္ တကၠသိုလ္မ်ား ေပါင္းစပ္ညႇိႏႈိင္းေရးေကာ္မတီ ဖြဲ႕စည္းထားျခင္း

၄။ ေဒသအလိုက္ႏွင့္ ေက်ာင္းအလိုက္ လြတ္လပ္စြာစီမံခန္႔ခြဲႏုိင္သည့္ ပညာေရးဆုိင္ရာ ကုိယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းခြင့္
၅။ လက္ရွိက်င့္သံုးေနေသာ စာေမးပြဲစနစ္ႏွင့္ တကၠသိုလ္ဝင္ခြင့္မ်ား ျပင္ဆင္ရန္

၆။ ေက်ာင္းသားမ်ား လြတ္လပ္စြာ စဥ္းစားေတြးေခၚႏုိင္ၿပီး ကိုယ္တိုင္ေလ့လာစူးစမ္းသင္ယူႏုိင္သည့္ သင္ၾကားနည္းစနစ္မ်ား ေျပာင္းလဲရန္

၇။ တုိင္းရင္းသားမ်ိဳးႏြယ္စုမ်ား၏ ဘာသာစကားလြတ္လပ္ခြင့္ႏွင့္ မိခင္ဘာသာစကားအေျချပဳ ဘာသာစကားစံုပညာေရးစနစ္ (mother tongue based multilingual education)ကို အမ်ိဳးသားပညာေရးဥပေဒတြင္ ထည့္သြင္းျပ႒ာန္းရန္

၈။ မသန္စြမ္းကေလးမ်ားအပါအဝင္ ကေလးအားလံုးအတြက္ လူတုိင္းအက်ံဳးဝင္ပညာေရး (inclusive education) စနစ္ျဖစ္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးရန္

၉။ ေက်ာင္းသားအေရးအခင္းမ်ားေၾကာင့္ ေက်ာင္းထုတ္ခံခဲ့ရသည့္ ေက်ာင္းသားမ်ား ေက်ာင္းျပန္လည္
တက္ေရာက္ခြင့္ျပဳရန္

၁၀။ ပညာေရးအသံုးစရိတ္ကို တစ္ႏုိင္ငံလံုးအသံုးစရိတ္၏ ၂၀ ရာခုိင္ႏႈန္း သတ္မွတ္ရန္

၁၁။ အခမဲ့မသင္မေနရပညာေရးစနစ္ကို မူလတန္းအဆင့္သာမက အလယ္တန္းအဆင့္အထိ တုိးျမႇင့္က်င့္သံုးရန္တို႔ျဖစ္သည္။


http://7daydaily.com/story/31492#.VNsdqn-oBU4  မွ ကူးယူေဖာ္ျပပါသည္။

0 comments:

Post a Comment