Friday, February 20, 2015

မင္းဘူးတြင္ ျမန္မာ့မီးရထားမွသိန္း(၄၀၀၀)ေက်ာ္ ေျမယာေလ်ာ္ေၾကးေငြေပးအပ္
မင္းဘူး         ေဖေဖၚဝါရီ           ၁၉
                   ျမန္မာ့မီးရထား ၾကံခင္း - ပခုကၠဴ ရထားလမ္းေဖာက္လုပ္ေရး စီမံကိန္းတြင္ ပါဝင္သည့္ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း မင္းဘူး ဘူတာရုံႏွင့္ မင္းဘူးကြန္ကရစ္ ဇလီဖားတုံး စက္ရုံ တည္ေဆာက္ျခင္းအတြက္ ျမန္မာ့မီးရထားမွ ရယူခဲ့သည့္ ေျမမ်ားအား ေလ်ာ္ေၾကးေငြေပးေခ်ျခင္း အခမ္းအနားကို ေဖေဖၚဝါရီ  ၁၉   နံနက္   (၁၁)နာရီ  အခ်ိန္တြင္ ၿမို႔နယ္အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဦးစီးဌာန အစည္းအေဝးခန္းမတြင္ က်င္းပျပဳလုပ္သည္။

                 အခမ္းအနားတြင္ ၿမို႔နယ္ ေျမအသုံးခ်မွဳ စီမံခန္႔ခြဲေရး ေကာ္မတီ ဥကၠဌ ဦးညီညီဝင္း ကအမွာစကားေျပာၾကားၿပီး ျမန္မာ့မီးရထား ၾကံခင္း - ပခုကၠဴ ရထားလမ္းေဖာက္လုပ္ေရးစီမံကိန္း အင္ဂ်င္နီယာ ဦးမင္းခ်စ္မြန္ မွ မင္းဘူးဘူတာရုံ ႏွင့္ မင္းဘူးကြန္ကရစ္ဇလီဖားတုံး စက္ရုံတည္ေဆာက္ျခင္း အေျခအေနမ်ားကို ရွင္းတင္ျပကာ ၿမို႔နယ္ ေျမအသုံခ်မွဳ စီမံခန္႔ခြဲေရးေကာ္မတီ   အတြင္းေရးမွဴးဦးေအာင္ဗိုလ္ဝင္း  က ဘူတာရုံႏွင့္ကြန္ကရစ္ဇလီဖားတုံးစက္ရုံ တည္ေဆာက္တြင္ပါဝင္သည့္ (၉၁.၅၄)ဧကအနက္ ေတာင္သူ(၂၀)ဦး၏ သီးႏွံစိုက္ပ်ဳိးေျမဧက(၈၉.၃၉) ဧကအတြက္ ေလ်ာ္ေၾကးေပးေခ်ႏိုင္ရန္ တြက္ခ်က္မွဳႏွင့္ ပက္သက္၍ ရွင္းလင္တင္ျပခဲ့ပါသည္။

               မင္းဘူးဘူတာရုံႏွင့္ ကြန္ကရစ္ဇလီဖားတုံးစက္ရုံတည္ေဆာက္ရာတြင္  ပါဝင္ေသာ သီးႏွံစိုက္ပ်ဳိ္းေျမ(၈၉.၃၉)ဧက   ယာပိုင္ရွင္မ်ားျဖစ္သည့္ ေတာင္သူ(၂၀)ဦးတို႔အား စုစုေပါင္းေလ်ာ္ေၾကးေငြက်ပ္ (၄၁၀၅၈၂၇၉၀ိ/-)  အား ခ်က္လက္မွတ္မ်ားျဖင့္ တစ္ဦးခ်င္းအား တာဝန္ရွိသူမ်ား မွ ေပးအပ္ခဲ့ေၾကာင္းသိရွိရသည္။
ပူးတြဲပါ- သတင္းဓါတ္ပုံ(၁)ပံု
                                                                                                     သန္းေဌး(မင္းဘူး)

0 comments:

Post a Comment