Saturday, February 14, 2015

ေတာင္တြင္းႀကီး၌နာနိုနည္းပညာျဖင့္စိုက္ပ်ိဴ းထားသည့္ေအာ္ဂဲနစ္စိုက္ခင္း မ်ားျဖစ္ထြန္းေအာင္ျမင္
ေတာင္တြင္းႀကီး            ေဖေဖာ္ဝါရီ           ၁၄
မေကြးတိုင္းေဒသႀကီးေတာင္တြင္းႀကီးၿမိဳ႕နယ္ပုဂံုကုန္းေက်းရြာမွေတာင္သူမ်ားသည္မိမိတို၏

လယ္ယာေျမမ်ားတြင္စားသံုးသူမ်ားအႏၲရာယ္ကင္းရွင္းေစ
ရန္နာနိုနည္းပညာျဖင့္ေဖာ္စပ္ထားသည့္နတ္ေျမၾသဇာမ်ားကိုအသံုးျပု၍စိုက္ပ်ိဴ းထားသည့္ေအာ္ဂဲနစ္ဟင္းသီးဟင္းရြက္မ်ားျဖစ္ထြန္းေအာင္ျမင္၍ေစ်း
ကြတ္အတြင္းဝင္ေရာက္ေရာင္းခ်လွ်က္ရွိေၾကာင္းသိရသည္။


             အဆိုပါေအာ္ဂဲနစ္နည္းပညာစိုက္ခင္းတြင္ျပည္သူမ်ားေန႔စဥ္စားသံုး
ေနသည့္ထိုင္ဝမ္မံုညွင္းlခ်ဥ္ေပါငl္ပဲသီးlဗူးသီးlခရမ္းခ်ဥ္သီးlငရုပ္စသည့္သီးႏံွမ်ိဴ း
စံုတိုကိုဓာတုပိုးသတ္ေဆးလံုးဝသံုးစြဲျခင္းမရွိပဲစိုက္ပ်ိဴ းခဲ႔သျဖင့္စားသံုးသူျပည္
သူမ်ားအႏၲရာယ္ကင္းရွင္း၍စိတ္ခ်ယံုၾကည္စြာစားသံုးနိုင္၍ေစ်းကြတ္၌အ
ေရာင္းသြက္လ်ွက္ရွိေၾကာင္းသိရသည္။အဆိုပါဟင္းသီးဟင္းရြက္မ်ားအျပင္
ဆီထြတ္သီးႏံွျဖစ္သည့္ေႏြႏွမ္းစသည့္အသီအႏွံမ်ားကိုလည္းေဒသခံျပည္သူမ်ားစမ္းသတ္စိုက္ပ်ိဴ းလ်ွက္ရွိရာေအာင္ျမင္ျဖစ္ထြန္းသျဖင့္ေဒသခံေတာင္သူ
မ်ားစိုက္ပ်ိဴ းေရးအသိပညာမ်ားယခင္ကထက္တိုးတက္ျမင့္မားလာျပီျဖစ္
ေၾကာင္းပုဂံကုန္းေက်းရြာမွေတာင္သူႀကီးတစ္ဦးကေျပာၾကားသည္။

                                            ႏိုင္ဝင္း

0 comments:

Post a Comment