Friday, February 27, 2015

အေသးစားႏွင့္အလတ္စားလုပ္ငန္းမ်ား ဖြ႕ံၿဖိဳးတိုးတက္ေရးေဆာင္ရြက္
 နိုင္ငံအတြင္းရွိ SME မ်ားတြင္ အရြယ္အစား ေသးငယ္မွဳေၾကာင့္ ႀကဳံေတြ႕ေနရသည့္ အဟန္႔အတားမ်ား ေလ်ာ့နည္းေစရန္  အစုအဖြဲ႕ Cluster မ်ားစုဖြဲ႕၍ ေဆာင္ရြက္လွ်က္ရွိၾကသည္။

မေကြးတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း                   SME (  မေကြး) မွ ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမွဴး ေဒၚျမင့္္ျမင့္သိန္း ႏွင့္   အဖြဲ႔သည္  ပခုကၠဴစက္မွဳဇုန္သို႕ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လအတြင္းကလည္းေကာင္း     ေရနံေခ်ာင္းစက္မွဳဇုန္သို႔ ၂၀၁၄ခုႏွစ္   စက္တင္ဘာလႏွင့္ ၂၀၁၅ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလအတြင္းကလည္းေကာင္း သြားေရာက္၍ စက္မွဳဇုန္ ဥကၠ႒        တာဝန္ရွိသူမ်ား လုပ္ငန္းရွင္မ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆုံရွင္းလင္းေဆြးေႏြးခဲ႔ေၾကာင္း သိရွိရသည္။  


(၉.၂.၂၀၁၅) ရက္ေန႔တြင္   ေရနံေခ်ာင္းစက္မွဳဇုန္သို႔ SME (မေကြး) မွ လက္ေထာက္ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ေဒၚခ်ိဳသဲႏွင့္ ဝန္ထမ္း (၂) ဦးမွလည္းေကာင္း        (၁၈.၂.၂၀၁၅ )   ရက္ေန႔တြင္ ပခုကၠဴစက္မွဳဇုန္သို႕      လက္ေထာက္ညႊန္ၾကားေရးမွဳး ဥၤီးျမင့္မိုးႏွင့္ ပခုကၠဴခရုိင္ရုံးမွ SME ဝန္ထမ္းမ်ားမွ   လည္းေကာင္း ထပ္မံသြားေရာက္၍ Cluster အစုအဖြဲ႕မ်ား စုဖြဲ႕ႏိုင္ခဲ႔ၿပီး   SME Member List မ်ားရ႐ွိေရး စက္မွဳဇုန္ဥကၠ႒      တာဝန္ရွိသူမ်ား လုပ္ငန္ရွင္မ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးပြဲမ်ား ျပဳလုပ္ေဆာင္ရြက္ခဲ႔ၾကေၾကာင္း သိရွိရသည္။ွ

 ေျမလတ္မီဒီယာ

0 comments:

Post a Comment