Wednesday, February 11, 2015

အခ်ိန္အခါမဟုတ္ ရြာသြန္းခ့ဲေသာမိုးေႀကာင့္ အာလူးခင္း ႀကက္သြန္ခင္း မ်ားထည္ေမွာက္ျပစ္ရ           
ေဖေဖာ္ဝါရီလ       
           
             မေကြးျမိဳ႕နယ္ စည္ပင္သာေက်းရြာ  ဖုတ္ကုန္းေက်းရြာ  ေလ်ွာင္းေတာ္ဦးေက်း
ရြာမ်ားသည္ ရင္းေရက်ခ်ိန္တြင္ ရင္းေခ်ာင္းတစ္ေလ်ွာက္ အာလူး  ႀကက္သြန္ခင္းမ်ားကိုစိုက္ပ်ိဳး
ႀကပါသည္။ တပိုးတြဲ လျပည့္ေက်ာ္တြင္ စတင္စိုက္ပ်ိဳးႀကျပီး အပင္ေပါက္မ်ာသန္စြမ္းခ့ဲ၍ အရြက္ဖား
ဖားနွင့္ အာလူး ႀကက္သြန္ခင္းမ်ားႀကည့္ေကာင္းေနခ်ိန္ တြင္ ျပာသိုလ္လျပည့္ေက်ာ္ ၁၂ရက္၁၃ရက္
၁၄ရက္ေန႔မ်ားတြင္အခ်ိန္အခါမဟုတ္ရြာသြန္းခ့ဲေသားမိုးေႀကာင့္ အာလူးပင္မ်ား၏  အျမစ္မ်ားကို
ေရမ်ားဝပ္၍ အာလူးမ်ားသီးခ်ိန္တြင္ အာလူးသီးမ်ားသည္ ေဘာက္ခေလာင္းမ်ားျဖစ္ေနျခင္းေႀကာင့္
ႀကက္သြန္ခင္းမ်ားသည္လည္းႀကက္သြန္အမိတ္မ်ားကိုအဝါေျပာက္မ်ားထ၍အာလူးခင္းႀကက္သြန္
ခင္းမ်ားကိုထည္ေမွာက္ျပစ္ရေႀကာင္းကိုစည္ပင္သာေက်းရြာေနေဒၚစိန္ေရႊမွေျပာျပ၍သိရွိရပါသည္။

              ဒီရင္းေခ်ာင္းတစ္ေလ်ွာက္မွာစိုက္ပ်ိဳးထားသည့္ အာလူး  ႀကက္သြန္ ေတြသည္
မေကြး ျမိဳ႕ ကုန္စိမ္းဒိုင္မ်ားတြင္ နွစ္စဥ္ မ်ားစြာသြင္းနိူင္ခ့ဲျပီးယခုနွစ္မွာ အခ်ိန္အခါမဟုတ္ရြာသြန္းခ့ဲ
သည္မိုးေႀကာင့္ အားလူးခင္း ႀကက္သြန္ခင္းမ်ားကို ထည္ေမွာက္ျပစ္ရ၍ဒီႏွစ္ကေတာ့ အာလူးေစ်း
ႀကက္သြန္ေစ်းမ်ားသည္ ယခင္နွစ္မ်ားကထက္ ေစ်းေေကာင္းမည္ဟုေဒၚစိန္ေရႊမွေျပာျပ၍သိရွိရပါ
သည္။
                                         ဇာဇာ(မေကြး)

0 comments:

Post a Comment