Wednesday, January 7, 2015

မေကြးတုိင္းေဒသႀကီးမေကြးတကၠသုိလ္ ၂၀၁၄-၂၀၁၅ခုႏွစ္ပညာသင္ႏွစ္အထူးျပဳ ဘာသာရပ္အလုိက္အားကစားျပိဳင္္ပဲြဆုေပး ပဲြက်င္းပ

မေကြး ဇန္နဝါရီလ ၇
             မေကြးတုိင္းေဒသႀကီးမေကြးတကၠသုိ္လ္
၂၀၁၄-၂၀၁၅ခုႏွစ္ပညာသင္ႏွစ္အထူးျပဳဘာသာရပ္အလိုက္အားကစားျပဳိင္ပဲြမ်ားကုိ
၆-၁-၂၀၁၅ရက္ေန့တြင္က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ႕
သည္။
                အဆုိပါ ဘာသာရပ္အလုိက္
ဆုရေက်ာင္းသား/ေက်ာင္းသူမ်ားကုိ
၇-၁-၂၀၁၅ ရက္ေန႕ နံနက္(၁၀း၀၀)နာရီ
ကမေကြးတကၠသုိလ္အားကစားကြင္းတြင္ဆုမ်ားေပးအ္ပ္ခ်ီးျမွင့္ခဲ႕သည္။

           ဆက္လက္၍ မီတာ  ၁၀၀   -၂၀၀
ေျပးခုန္ပစ္ျပိဳင္ပဲြတြင္ဆုရေက်ာင္းသား/သူ
မ်ားကုိလည္းေကာင္းမီတာ၄၀၀  -၁၅၀၀
အေျပးျပိဳင္ပဲြတြင္ဆုရေက်ာင္းသား/သူမ်ား
ကုိလည္းေကာင္းက်ား/မ အျမင့္ခုန္ ျပိဳင္ပဲြ
သံလုံးပစ္   သံျပားပစ္  ျပိဳင္ပဲြတြင္ဆုရ
ေက်ာင္းသား/ေက်ာင္းသူမ်ားကုိ
လည္းေကာင္း လွံတံပစ္  ျပိဳင္ပဲြတြင္ဆုရ
ေက်ာင္းသား/ေက်ာင္းသူမ်ားကုိ
မေကြးတကၠသုိလ္ပါေမာကၡဆရာႀကီး/ဆရာမႀကီးမ်ားကဆုမ်ားအသီးသီးေပးအပ္
ခဲ႕ျပီးတံခြန္စုိက္ ဒုိင္းဆုႀကီးကုိသခ်ာၤဘာသာ
ကုိယ္စားျပဳေက်ာင္းသား/ေက်ာင္းသူမ်ားက
ရရွိခဲ႕ျပီးအဆုိပါဒုိင္းဆုႀကီးကုိ မေကြးတုိင္း
ေဒသႀကီး မေကြးတကၠသုိလ္ပါေမာကၡခ်ဳပ္
ေဒါက္တာေအးေက်ာ္ကေပးအပ္ခ်ီးျမွင့္ခဲ႕
ေႀကာင္းသတင္းရရွိသည္။

                                  ေဇာ္ေဇာ္(ျမိဳ႕သစ္)
                                   09401549008္

0 comments:

Post a Comment