Monday, January 5, 2015

ေရစႀကဳိျမဳိ႕တြင္စံ(၅)ရပ္ညီစာႀကည္႕တုိက္မ်ားျဖစ္ေပၚလာေရး ညွိနဳိင္းေဆြးေႏြးပြဲမ်ားေဆာင္ရြက္

ေရစႀကဳိ   -   ဇန္န၀ါရီ   -   ၅
    ၂၀၁၅ခုႏွစ္၊ဇန္န၀ါရီလ(၂)ရက္ေန႕ကမေကြးတုိင္းေဒသႀကီး၊ျပန္ႀကားေရးႏွင့္ျပည္သူ႕ဆက္ဆံေရး
ဦးစီးဌာန၊ဒုတိယညႊန္ႀကားေရးမွဴးဦးညြန္႕နဳိင္ ၊ ပခုကၠဴခရုိင္ဦးစီးအရာရွိဦးတင္၀င္း၊ေရစႀကဳိျမဳိ႕နယ္ဦးစီးမွဴး
ေဒၚစန္းယုေမာ္ တုိ႕သည္ေရစႀကဳိျမဳိ႕နယ္ ကန္ေဒါင့္ေက်းရြာႏွင့္ေပါကၠဴေက်းရြာမ်ားသုိ႕သြားေရာက္ျပီး၊ေက်း
ရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးႏွင့္ရပ္မိရပ္ဖမ်ား၊ေက်းရြာဖြံ႕ျဖဳိးတုိးတက္ေရးအေထာက္အကူျပဳေကာ္မတီဥကၠဌႏွင့္အဖြဲ႕၀င္
မ်ားတုိ႕ႏွင့္ေတြ႕ဆုံကာေဆာင္ရြက္ဆဲျဖစ္သည္႕စာႀကည္႕တုိက္မ်ား၊စံ(၅)ရပ္ႏွင့္အညီေရရွည္တည္တံ့ခုိင္ျမဲ
သည္႕စာႀကည္႕တုိက္မ်ားအျမန္ျဖစ္ေပၚလာေရးလုိအပ္ခ်က္မ်ားညွိနဳိင္းေဆာင္ရြက္ခဲ့ႀကေႀကာင္းသတင္းရရွိ
သည္။

 ေဇာ္၀င္းေမာင္(ေရစႀကဳိ)
မေကြးသတင္းစုံ

0 comments:

Post a Comment