Sunday, January 4, 2015

မင္းဘူးျမိဳ႕ နဂါးပြက္ေတာင္ေတာ္သာယာလွပေရးအဖဲြ႔မွေတာင္ေတာ္အတြင္း ေစ်းေရာင္းလုိသူမ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းညိွနိင္းေဆြးေႏြး

  မင္းဘူးျမိဳ႕ အမွတ္ ၁ရပ္ကြက္ရွိ မန္းေရႊစက္ေတာ္
ဘု႐ားပဲြရက္အတြင္း ေစ်းေရာင္းလုိသူမ်ားႏွင့္ေတာင္ေတာ္သာယာလွပေရးအဖဲြ႔တို႔
လုပ္ငန္းညိွနိင္းေဆြးေႏြးပဲြအား ဒီဇင္ဘာလ ၂၀ ရက္ေန႔ နံနက္ပုိင္းက နဂါးပြက္
ေတာင္သာယာလွပေရးရံုး၌ မီဒီယာမ်ားဖိတ္ကာ ပြင့္လင္းျမင္သာစြာ ေဆြးေႏြးလုပ္
ကုိင္ေဆာင္ရြက္ခဲ႔ေႀကာင္း သတင္း႐ွိသည္၊

         အဆိုပါေဆြးေႏြးပြဲတြင္ သာယာလွပေရးဥကၠဌ ဦးတင့္က မိတ္ဆက္စကားေျပာ
ျပီး ယခုႏွစ္ ေရႊစက္ေတာ္ဘုရားပဲြရက္အတြင္း မုန႔္မ်ဳိးစုံႏွင့္အေအးေရာင္းခ်မည္ေစ်း
သည္မ်ား နဂါးစာေရာင္းေစ်းသည္မ်ား ပ်ံက်ေစ်းသည္မ်ားအား ဆုိင္ခန္းေနရာခ်ထား
ေရးႏွင့္ေစ်းေရာင္းသူမ်ားမွွွ သတ္မွတ္ျပဌာန္းထားသည့္ စည္းကမ္းဥပေဒအတိုင္း
လုိက္နာေရာင္းခ်ရန္ႏွင့္ မလုိက္နာပါက ဘုိင္ေလာအတိုင္း အေရးယူသြားမည္ျဖစ္
ေႀကာင္းေျပာသည္၊ သာယာလွပေရးအဖြဲ႔ဝင္ ဦးနိင္ဝင္းမွ မုန္႔မ်ိဳးစုံႏွင့္အေအးဆုိင္ခန္း
မ်ားအား ယခင္ႏွစ္ကဲ႔သုိ႔ မဲစနစ္ျဖင့္ေနရာေပးျခင္း၊ေစ်းဆိုင္ ၁၇ခန္းမွ၁ခန္းတိုး၍၁၈
ခန္းအျဖစ္တိုးခ်ဲ႔ျခင္းအားတင္ျပေဆြးေႏြးရာ ေစ်းေရာင္းသူမ်ားမွ သိလုိသည္မ်ားကုိ
ေမးျမန္းျပီး မုံမ်ဳိးစုံႏွင့္အေအးေရာင္းခ်မည္ဆိုင္ခန္းမ်ားမဲစနစ္ျဖင့္ေနရာေပးျခင္း၊ဆိုင္
ခန္း၁ခန္းတိုးျမင့္ေဆာက္လုပ္ျခင္း၊ေစ်းဆိုင္ခန္းမ်ားေစ်းနႈန္းကုိ  ယခင္ႏွစ္ကအတုိင္း
သတ္မွတ္ကာ ၊နဂါးစာေရာင္းခ်သူမ်ား မွာ၂ဖဲြ႔ရွိျပီး ၁၇ဦးအဖဲြ႔မွေတာင္ေပၚတြင္ေရာင္း
ခ်မည္ျဖစ္ျပီး ၄ဦးအဖဲြ႔မွာ နတ္နဂါးေရခ်ဳိးကန္၌ေရာင္းခ်ရန္ႏွင့္ ယခင္ႏွစ္ကပဲြေတာ္ရာ
ီရာသီေပးသြင္းရသည့္ တန္ဖိုးအတိုင္းေပးသြင္းရန္၊ပ်ံက်ေစ်းသည္မ်ားေစာင္းတန္းတြင္
ေရာင္းခ်ျခင္းမွာ သန့္ရွင္းေရးလုိက္နာမႈနည္းပါးျခင္း ေရာင္ခ်သည့္ပစၥည္းမ်ားေႀကာင့္
ခရီးသြားမ်ား သြားလာရန္ခက္ခဲျခင္းတို႔ေႀကာင့္ ေစာင္းတန္္းအတက္အဆင္းတြင္ခြင့္
မျပဳေတာ့ဘဲ အမေတာ္ႏွင့္ေမာင္ေတာ္ေတာင္ျခားတြင္ အျမဲေရာင္းခ်ရန္ ညိွနိင္းေဆြ
ေႏြးဆုံျဖတ္ခဲ႔ႀကျပီး မီဒီယာမ်ားမွ သိရွိလုိသည္မ်ားကုိ ေမးျမန္းကာ ေဆြးေႏြးပြဲအား
ေအာင္ျမင္စြာ ျပဳလုပ္ေဆာင္ရြက္ခဲ႔ေႀကာင္းသိရွိရသည္။

         အမွတ္ ၁ရပ္ကြက္ရွိ ျပည္သူတစ္ဦးက နဂါးပြက္ေတာင္သာယာလွပေရးအဖြဲ႔
ဟာ လုပ္ေနတဲ႔ႏွစ္ေတြမနည္းေတာ့ပါဘူး၊အသက္ေတြလည္းႀကီးပါျပီ၊ လုပ္ကုိင္နိင္
တဲ႔အရည္အခ်င္းနည္းပါးပါတယ္၊ဘာျဖစ္လုိဆိုေတာ့ အခုသူတို႔ေဆာင္ရြက္ခ်က္ေတြ
ဟာ တစ္ဦးတည္းက လုပ္ေနတာ က်န္တဲ႔သူေတြကဘာမွလုပ္ပုိင္ခြင့္မရွိဘူး၊စာရြက္
မွာသာ ရာထူးရွိေနတာေလ၊နဂါးပြက္ေတာင္ရ႔ဲ႕ ဘ႑ာေငြဟာ သိနး္၆၀ဘဲရွိတယ္
အခုသူတို႕သုံးႀကဦးမယ္၊ဒီအမွတ္၁ရပ္ကြက္အတြင္းမွာဘဲရွိတဲ႕ စကၠိန္းတဲဘုရားမွာ
လက္ရွိဘ႑ာေငြ သိန္းေပါ္င္း၁၉၀၀ေက်ာ္ရွိပါတယ္ ဒါဟာနဂါးပြက္ေတာင္ေလာက္
မစည္းကားပါဘူး၊ ဘာျဖစ္လုိ႕အ႔ဒီေလာက္ကြာဟေနတာလဲဟုေျပာသည္။ 

ေျမလတ္မီဒီယာမွ နဂါးပြက္ေတာင္ေတာ္ ဘ႑ာေငြစာရင္းဇယားမ်ားေမးျမန္းရာ ေနာက္မွ
စာရင္းဇယားႏွင့္ ဝင္ေငြ ထြက္ေငြမ်ားအားေျပာနိင္္မည္ျဖစ္ေႀကာင္း သာယာလွပေရး
အတြင္းေရးမႈးကေျပာသည္။
                            မ်ဳိးလိႈင္ဝင္း(မင္းဘူး)

0 comments:

Post a Comment