Tuesday, January 6, 2015

မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး၊ ျမစိမ္းေရာင္ေက်းရြာစီမံကိန္း(နည္းျပ)ဆင့္ပြားသင္တန္းဖြင့္လွစ္မင္းဘူး     ဇန္န၀ါရီ       
          ေမြးျမဴေရး၊ေရလုပ္ငန္းႏွင့္ေက်းလက္ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရး၀န္ႀကီးဌာန၊မေကြးတိုင္းေဒသႀကီးေက်းလက္
ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဦးစီးဌာနမွဖြင့္လွစ္ေသာျမစိမ္းေရာင္ေက်းရြာစီမံကိန္း(နည္းျပ) ဆင့္ပြားသင္တန္းကို ဇန္န၀ါရီ    ရက္ေန႔၊ နံနက္ (၈)နာရီက မင္းဘူးခရိုင္၊ ေက်းလက္ဦးစီးဌာနအစည္းအေ၀းခန္းမ၌ က်င္းပရာ တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္းရွိ ျမစိမ္းေရာင္စီမံကိန္းအေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္မည့္ ၿမိဳ႕နယ္ဦးစီးမွဴးမ်ားႏွင့္ တာ၀န္ခံ၀န္ထမ္းစုစုေပါင္းၿမိဳ႕နယ္(၂၄)ၿမိဳ႕နယ္မွ သင္တန္းသား(၄၈)ဦးတို႕အား တိုင္းေဒသႀကီးဦးစီးဌာနမွဴး ညႊန္ၾကားေရးမွဴးဦးေက်ာ္ေဆြ၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ကုသေရးဦးစီးဌာန တိုင္းဦးစီးမွဴး၊ငါးလုပ္ငန္းဦးစီးဌာနတိုင္းဦးစီး တို႕မွျမစိမ္းေရာင္ေက်းရြာစီမံကိန္းေအာင္ျမင္စြာအေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေရး
ရွင္းလင္းေဆြးေႏြးခဲ႕ၾကသည္။

          မေကြးတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း ၂၀၁၄-၂၀၁၅ ခုဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္ျမစိမ္းေရာင္ေက်းရြာစီမံကိန္းအား ၿမိဳ႕နယ္(၂၄)ၿမိဳ႕နယ္၊ ေက်းရြာေပါင္း(၁၁၀)ရြာတြင္ေအာင္ျမင္စြာ    အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္လ်က္
ရွိေၾကာင္းသိရွိရသည္။
သန္းနိုင္ဦး(ငဖဲ)

0 comments:

Post a Comment