Monday, January 19, 2015

ျပည္ခိုင္ျဖိဳးပါတီဝင္မ်ားႏွင့္ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြး   
ေတာင္တြင္းႀကီး    ဇန္နဝါရီ      ၁၈
        မေကြးတိုင္းေဒသႀကီးေတာင္တြင္းႀကီးၿမိဳ႕နယ္ျပည္ခိုင္ျဖိဳးပါတီရံုး၌
ဇန္နဝါရီ ၁၈ ရက္နံနက္  ၁၁ နာရီက  ရပ္/ေက်းစည္းရံုးေရးမွဴးမ်ားႏွင့္ေတြ႔
ဆံုေဆြးေႏြးပြဲျပုလုပ္ရာၿမိဳ႕နယ္ျပည္ခိုင္ျဖိဳးပါတီအတြင္းေရးမွဴ းဦးၾကည္သိန္း
ႏွင့္ၿမိဳ႕နယ္အလုပ္မွဳေဆာင္မ်ားျပည္ခိုင္ျဖိဳးပါတီ(ဗဟို)အၾကံေပးအဖြဲဝင္
ေတာင္တြင္းဘိုသိန္း ၈၂ အုပ္စုမွ ရပ္/ေက်း စည္းမွဴ းမ် ားစုစုေပါင္း(၃၉၄)ဦး
တက္ေရာက္ခဲ႔ၾကသည္။ 


                ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ေတာင္တြင္းဘိုသိန္းမွၿမန္မာအမ်ိဴ းသမီးမ်ားအေန
ျဖင့္မိမိတို၏အဘိုးအဘြားမ်ားထိမ္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ခဲ႔သည့္အမ်ိဴ းဘာသာ
သာသာသနာကိုထာဝစဥ္ထိမ္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္သြားရမည္ျဖစ္ေၾကာင္းအတြင္းေရးမွဴ းဦးၾကည္သိန္းမွေက်းလက္ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကိုအ
က်ယ္တဝင့္ရွင္းလင္းေျပာၾကားခဲ႕ၿပီးရပ္ေက်းစည္းမွဴ းမ်ားကမိမိတိုေဒသ၏
လိုအပ္ခ်က္မ်ားကိုတင္ျပရာတာဝန္ရွိသူမ်ားကဆက္လက္တင္ျပေပးသြား
မည္ျဖစ္ေၾကာင္းေျပာၾကားခဲ႔သည္။

                                                                     ႏိုင္ဝင္း
                                                       ၿမိဳ႕နယ္သတင္းေထာက္
                                                           ေတာင္တြင္းႀကီးၿမိဳ႕
                                                       ph-09-256227313

0 comments:

Post a Comment