Wednesday, December 31, 2014

မေကြးနည္းပညာတကၠသိုလ္ေက်ာင္းသားမ်ားသမဂၢ(ဗကသမ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္(ေျမလတ္ေဒသ)) မွ အမ်ိဳးသားပညာေရးဥပေဒ ၊ NNER ေၾကျငာခ်က္ ၊ ဗကသမ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္(ေျမလတ္ေဒသ)၏တိုက္တြန္းခ်က္ စသည္တို႕ကို ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားကို ျဖန္႕ေဝေနပံု

မေကြးနည္းပညာတကၠသိုလ္ေက်ာင္းသားမ်ားသမဂၢ(ဗကသမ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္(ေျမလတ္ေဒသ)) မွ အမ်ိဳးသားပညာေရးဥပေဒ ၊ NNER ေၾကျငာခ်က္ ၊ ဗကသမ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္(ေျမလတ္ေဒသ)၏တိုက္တြန္းခ်က္ စသည္တို႕ကို ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားကို ျဖန္႕ေဝေနပံု
Credict း မေကြးနည္းပညာတကၠသိုလ္ေက်ာင္းသားမ်ားသမဂၢ

31.12.2014 ရက္ေန႔ မနက္ 8:30 ခန္႔တြင္
မေကြးနည္းပညာတကၠသိုလ္ေက်ာင္းသားမ်ားသမဂၢအဖြဲ႕ဝင္မ်ား၏လႈပ္ရွားမႈပုံရိပ္မ်ား
မေကြးနည္းပညာတကၠသိုလ္ေက်ာင္းသားမ်ားသမဂၢ
သတင္းႏွင့္ျပန္ၾကားေရး

0 comments:

Post a Comment