Sunday, December 28, 2014

မေကြးတိုင္းေဒသျကီး ပြင္‌့ျဖူျမို့၌ က်င္းပသည့္ ေတာင္သူလယ္သမားေရးရာ လူထုေတြ့ဆံုပြဲ


မေကြး ဒီဇင္ဘာ(၂၈)

မ‌ေကြးတိုင္းေဒသျကီး မေကြးခရိုင္၊ မင္းဘူးခရိုင္၊ သရက္ခရိုင္၊ ပခုကၠူခရိုင္နွင့္ ဂန့္ေဂါခရိုင္တို့အတြင္းရွိ ျမို့နယ္မ်ားမွ ေတာင္သူလယ္သမားျကီးမ်ား စုစုေပါင္း (၆၀ဝ၀) ေက်ာ္ တက္ေရာက္ျကသည္‌့ ေတာင္သူလယ္သမားေရးရာ လူထုေတြ့ဆံုပြဲအခမ္းအနားကို ယေန့ နံနက္(၈)နာရီခြဲတြင္ မေကြးတိုင္းေဒသျကီး ပြင္‌့ျဖူျမို့ ဆနၵကူးနံ့သာ ေက်ာင္းေတာ္ရာ ေစတီေတာ္ျမတ္ျကီးအနီးရွိ ကြင္း၌က်င္းပရာ ျပည္ေထာင္စုလွြတ္ေတာ္နာယက ျပည္သူ့လွြတ္ေတာ္ဥကၠ႒ဌ သူရဦးေရွြမန္း တက္ေရာက္ အမွာစကား‌ေျပာျကားသည္။


အခမ္းအနားတြင္ သဘာပတိ မေကြးတိုင္းေဒသျကီးလွြတ္ေတာ္ ဒုတိယဥကၠ႒ဌ ဦးေစာဝင္းေမာင္ က အဖြင္‌့အမွာစကား ေျပာျကားသည္။
ထို့ေနာက္ ျပည္ေထာင္စုလွြတ္ေတာ္နာယက ျပည္သူ့လွြတ္ေတာ္ဥကၠ႒ဌ သူရဦးေရွြမန္း ကိုယ္စား ျပည္သူ့လွြတ္ေတာ္ နိုင္ငံသားမ်ား၏ မူလအခြင္‌့အေရး၊ ဒီမိုကေရစီအေရးနွင္‌့ လူ့အခြင္‌့အေရးဆိုင္ရာ ေကာ္မတီဥကၠ႒ဌ ဦးေဌးဦးက နႈတ္ခြန္းဆက္ အမွာစကား ေျပာျကား ရာတြင္ မိမိတို့အားလံုးသည္ တည္ျငိမ္ေအးခ်မ္းမႈနွင့္ မိမိတို့၏ လူေနမႈဘဝ ျမင္‌့မား တိုးတက္ေရးအတြက္ ရယူခံစားလိုသူမ်ားျဖစ္ျကပါေျကာင္း၊ မိမိတို့၏ဆနၵမ်ား ျပည့္စံု လာေစေရးအတြက္ အေျခခံလိုအပ္ခ်က္မ်ားကိုျဖည္‌့ဆည္းရင္း မိုပိုတိုးတက္ ေကာင္းမြန္သည့္ လူေနမႈဘဝမ်ားကို ပိုင္ဆိုင္ရယူနိုင္ရန္ အစဥ္တစိုက္ ျကိုးပမ္းေနျကသူမ်ား ျဖစ္ပါေျကာင္း၊ မိမိတို့၏ အေျခခံလိုအပ္ခ်က္မ်ားထဲက အဓိကျကေသာ အေျခခံလိုအပ္ခ်က္တစ္ခုမွာ စားဝတ္ေနေရးပင္ျဖစ္ပါေျကာင္း၊ မိမိတို့အားလံုး၏ စားေရး၊ ေနေရး၊ ဝတ္ေရးကို ျပည့္စံုေအာင္ ေဆာင္က်ဥ္းေပးနိုင္သည္မွာ စိုက္ပ်ိုးေရးလုပ္ငန္းျဖစ္ပါေျကာင္း၊ စိုက္ပ်ိုးေရး လုပ္ငန္းမွ စားစရာနွင္‌့ ဝတ္စရာမ်ားကိုလည္း ထုတ္လုပ္ေပးနိုင္ပါေျကာင္း၊ ေနအိမ္၊ အေဆာက္အအံုမ်ားလည္း ထုတ္လုပ္ေပးနိုင္ပါေျကာင္း။
ယင္းသို့ ထုတ္လုပ္ေပးနိုင္ေအာင္ စြမ္းေဆာင္ေပးနိုင္သူမ်ားမွာ ယေန့ အခမ္းအနား သို့တက္ေရာက္လာျကသည့္ ေတာင္သူလယ္သမား ကိုယ္စားလွယ္ျကီးမ်ား အပါအဝင္ နိုင္ငံ၏ ေဒသအသီးသီးက ေတာင္သူလယ္သမားျကီးမ်ား ျဖစ္ျကပါေျကာင္း၊ ျမန္မာနိုင္ငံ သည္ စိုက္ပ်ိုးျဖစ္ထြန္းနိုင္သည့္ ေျမ၊ ေရ၊ ရာသီဥတုနွင္‌့ ျပည္‌့စံုေသာ နိုင္ငံျဖစ္ပါေျကာင္း၊ ျမန္မာနိုင္ငံ၏ စီးပြားေရးသည္လည္း စိုက္ပ်ိုးေရးကို အ‌ေျချပုေနရဆဲ ျဖစ္ပါေျကာင္း၊ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားသည္ အေရအတြက္အရလည္းေကာင္း၊ နိုင္ငံအတြင္းပ်ံ့နံ့ ေနထိုင္မႈမ်ား အရလည္းေကာင္း၊ နိုင္ငံအတြက္အ‌ေရးပါသည့္ စိုက္ပ်ိုးထုတ္လုပ္မႈမ်ား အရလည္းေကာင္း၊ ျကီးမားက်ယ္ျပန့္သည့္ အေျခခံလူတန္းစားတစ္ရပ္အျဖစ္ တည္ရွိ ေနျခင္းျဖစ္ပါေျကာင္း၊ ထို့ေျကာင့္ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားသည္ ေခတ္အဆက္ဆက္၌ ေက်းဇူးရွင္ေတာင္သူလယ္သမားျကီးမ်ားဟု ဂုဏ္ျပုသတ္မွတ္ျပီး စိုက္ပ်ိုးထုတ္လုပ္မႈ စြမ္းအား ျမင့္မားေစျပီး လူေနမႈအဆင့္အတန္းမ်ား တိုးတက္ျမင္‌့မားလာေစရန္ အားေပး ေဆာင္ရြက္ခဲ့ျကပါေျကာင္း၊ ထိုက္သင့္သည့္ တိုးတက္မႈမ်ား ရွိသကဲ့သို့ ျပႆနာမ်ား၊ အခက္အခဲမ်ား၊ စိန္ေခၚမႈမ်ားနွင္‌့လည္း ျကံုေတြ့ေနရဆဲျဖစ္ပါေျကာင္း။
ေတာင္သူလယ္သမားျကီးမ်ား၏ လူမႈစီပြားေရးဘဝျမင့္မားတိုးတက္ေရးကို ေရွးရႈျပီး ေတြ့ျကံုနိုင္သည့္ အခက္အခဲျပႆနာမ်ားကို ဥပေဒနွင္‌့အညီ ေျဖရွင္းေပးနိုင္ေစရန္ အတြက္ လယ္ယာေျမဥပေဒ၊ ေတာင္သူလယ္သမားအခြင္‌့အေရး ကာကြယ္ေရးနွင္‌့ အက်ိုးစီးပြားျမင္‌့တင္ေရးဥပေဒမ်ား ေရးဆြဲအတည္ျပုျပဌာန္းနိုင္ခဲ့ျပီး ျဖစ္ပါေျကာင္း၊ ျကံုေတြ့ေနရဆဲျဖစ္သည့္ ေျမယာအျငင္းပြားမႈ ျပႆနာမ်ားကိုလည္း ျပည္ေထာင္စု လွြတ္ေတာ္က ဖြဲ့စည္းထားသည့္ လယ္ယာေျမနွင့္ အျခားေျမမ်ား သိမ္းဆည္းခံရမႈ စံုစမ္းေရးေကာ္မရွင္က ဦး‌ေဆာင္ျပီး ရွင္းလင္းေဆာင္ရြက္ ေပးလ်က္ရွိပါေျကာင္း။
မိမိတို့သည္ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ား ရရွိျပီးျဖစ္သည့္ အေျခအေနေကာင္းမ်ားကို ေလ်ာ့နည္းဆံုးရံႈးျခင္းမရွိေစဘဲ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ား၏ လူမႈစီးပြားဘဝ ပိုမိုတိုးတက္ ျမင့္မားလာေစရန္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ခ်မွတ္ထားျပီး ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားနွင္‌့အတူ ဝိုင္းဝန္းျကိုးပမ္းေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါေျကာင္း၊ ယင္းလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားမွာ -
(၁)    ေတာင္သူလယ္သမားမ်ား၏ လူမႈစီးပြားဘဝ ဖြံ့ျဖိုးတိုးတက္ေစ‌ေရးအတြက္ ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးမည္။

(၂) လယ္ယာလုပ္သူ လယ္ယာေျမလုပ္ပိုင္ခြင္‌့နွင္‌့ စီမံခန့္ခြဲနိုင္ခြင္‌့ ရရွိေရးကို ကူညီေဆာင္ရြက္မည္။
(၃)    လြတ္လပ္စြာ စိုက္ပ်ိုးထုတ္လုပ္ေရာင္းခ်ခြင္‌့ရရွိေစရန္ ကူညီေဆာင္ရြက္မည္။
(၄) ေတာင္သူလယ္သမားမ်ား ေမြးျမူေရးနွင္‌့ ေရလုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္သူမ်ား၏ အခြင္‌့အေရးကို ကာကြယ္သည့္ ဥပေဒမ်ားကို ေခတ္နွင္‌့အညီျပဌာန္းနိုင္ေရး ေဆာင္ရြက္မည္။
(၅)    ေတာင္သူလယ္သမားမ်ား ဆံုးရံႈးနစ္နာမႈမရွိေစေရးအတြက္ လယ္ယာထြက္ကုန္ ပစၥည္းမ်ား သင္‌့ေလ်ာ္သည္‌့ေဈးနႈန္းရရွိေရး ျကိုးပမ္းေဆာင္ရြက္မည္။
(၆)    လယ္ယာထြက္ကုန္ပစၥည္းမ်ားေရာင္းခ်ရန္ ေဈးကြက္ရရွိေရးနွင့္ ျပည္ပပို့ကုန္ ေဈးကြက္မ်ား ခ်ဲ့ထြင္ေရး ျကိုးပမ္းေဆာင္ရြက္မည္။
(၇)    လယ္ယာထြက္ကုန္ပစၥည္းမ်ား၏ အရည္အေသြးျမင့္မားေရးနွင္‌့ ေလလြင္‌့ ဆံုးရံႈးမႈေလ်ာ့ပါးနိုင္သမွ် ေလ်ာ့ပါးေရးအတြက္ ရိတ္သိမ္းခ်ိန္လြန္ နည္းပညာမ်ား ေခတ္မီတိုးတက္ေစရန္ ကူညီ ေဆာင္ရြက္မည္။
(၈)    ေခတ္မီစိုက္ပ်ိုးေရးနည္းပညာမ်ား လယ္ယာသံုး စက္မႈနည္းပညာမ်ားကို ေတာင္သူလယ္သမားမ်ား အကုန္အက်သက္သာစြာျဖင္‌့ အသံုးျပုနိုင္ေရး ကူညီေဆာင္ရြက္မည္။
(၉)    စိုက္ပ်ိုးေရးစရိတ္နွင္‌့ အရင္းအနွီးမ်ားကို လံုေလာက္စြာ ရရွိနိုင္ရန္ ျကိုးပမ္း ေဆာင္ရြက္မည္။
တို့ပင္ျဖစ္ပါေျကာင္း၊ ယင္းလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအတိုင္း ဆက္လက္ျကိုးပမ္းေဆာင္ရြက္ သြားမည္ ျဖစ္ပါေျကာင္း။
ေတာင္သူလယ္သမားမ်ား၏ လူမႈစီးပြားေရး ျမင့္မားတိုးတက္လာေစေရးအတြက္ ေတာင္သူလယ္သမားေရးရာေကာ္မတီ အဆင္‌့ဆင့္ကိုလည္း ဖြဲ့စည္းေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိပါေျကာင္း၊ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ား အက်ိုးအတြက္ သယ္ပိုးေဆာင္ရြက္ရာတြင္ အေျခခံအားျဖင့္ တူညီနိုင္ေသာ္လည္း ေတြ့ျကံုခံစားေနျကရသည့္ အခက္အခဲ စိန္ေခၚမႈ မ်ားကို ေဒသတစ္ခုနွင္‌့တစ္ခု မတူညီနိုင္ျကသည့္အတြက္ တိုင္းေဒသျကီးနွင္‌့ ျပည္နယ္ မ်ား၌ ယခုကဲ့သို့ ေတာင္သူလယ္သမားကိုယ္စားလွယ္ျကီးမ်ားကို ဖိတ္ေခၚျပီး ေတာင္သူ လယ္သမားေရးရာ လူထုေဆြးေနြးပြဲျကီးမ်ားကို ဦးေဆာင္က်င္းပေပးျခင္း ျဖစ္ပါေျကာင္း။
မိမိတို့၏ ေဆာင္ပုဒ္ျဖစ္သည့္ “ ျပည္သူ့သေဘာထား ဒို့အေလးထား၊ ျပည္သူ့ အခြင့္အေရး ဒို့ဦးစားေပး၊ ျပည္သူ့လိုအပ္ခ်က္ ဒို့ေဆာင္ရြက္” ဆိုသည့္ အတိုင္း ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားအပါအဝင္ ျပည္သူတစ္ရပ္လံုး၏ အက်ိုးစီးပြားအတြက္ အေလးထားျပီး လက္ေတြ့ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိျပီး ဆက္လက္၍လည္း ျပည္သူမ်ား၏ ေထာက္ခံမႈ ၊ အားေပးမႈမ်ားနွင္‌့ ျကိုးပမ္းေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေျကာင္း။
နိဂံုးခ်ုပ္အေနျဖင့္တင္ျပလိုသည္မွာ ေတာင္သူလယ္သမားေရးရာ လူထုေတြ့ဆံုပြဲျကီး၏ အဓိကရည္မွန္းခ်က္မ်ားျဖစ္သည့္ ေအးခ်မ္းသာယာျပီး ေခတ္မီဖြံ့ျဖိုးတိုးတက္ေသာ ဒီမိုကေရစီနိုင္ငံေတာ္ တည္ေထာင္ေရးတြင္ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ား တက္ျကြစြာ ပူးေပါင္းပါဝင္ေဆာင္ရြက္လာေစရန္၊ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ား၏ အခြင္‌့အေရးမ်ား အျပည့္အဝရရွိေရးနွင္‌့ လူမႈဘဝဖြံ့ျဖိုးတိုးတက္ေရး ဘက္ေပါင္းစံုမွ ျဖည္‌့ဆည္းေဆာင္ရြက္ ေပးရန္၊ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ား၏ အက်ိုးစီးပြားေဖာ္ေဆာင္ေရးအတြက္ ရည္ရြယ္ ခ်က္ခ်င္းတူညီသည့္ အသင္းအဖြဲ့မ်ားနွင္‌့အတူ လက္တြဲပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ရန္ဆိုသည့္ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားနွင္‌့အညီ မေကြးတိုင္းေဒသျကီး ေတာင္သူလယ္သမားကိုယ္စားလွယ္မ်ား အေနျဖင့္ မိမိတို့၏ ဘဝ၊ ဆနၵ၊ ပကတိ အေျခအေနမ်ားနွင္‌့ ထင္ဟပ္သည့္ ေဆြးေနြး အဆိုျပုခ်က္မ်ား၊ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား၊ ေရွ့လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ေဖာ္ထုတ္ရရွိနိုင္ေအာင္ ေဆြးေနြး သြားျကပါ၊ မိမိတို့အေနျဖင့္လည္း ေဖာ္ထုတ္ရရွိလာမႈမ်ားအေပၚ အေလးထားျပီး ေတာင္သူလယ္သမားမ်ား၏ လူေနမႈဘဝ ျမင့္မားတိုးတက္ေရးအတြက္ ကိုယ္တိုင္ပါဝင္ ေဆာင္ရြက္ရံုသာမက လွြတ္ေတာ္၊ အစိုးရအဖြဲ့၊ ရည္မွန္းခ်က္တူသည့္ နိုင္ငံေရးပါတီမ်ား၊ အရပ္ဖက္အဖြဲ့အစည္းမ်ားနွင္‌့ ေပါင္းစပ္ညွိနွိုင္းေဆာင္ရြက္သြားမည္ဟု ကတိျပုပါေျကာင္း ျဖင့္ ေျပာျကားသည္။
ယင္းေနာက္ မေကြးတိုင္းေဒသျကီးဝန္ျကီးခ်ုပ္ ဦးဘုန္းေမာ္ေရွြ က အမွာစကား ေျပာျကားသည္။
ဆက္လက္၍ အဆို(၁)ျဖစ္သည့္ “ ေတာင္သူလယ္သမားဘဝနွင္‌့ လယ္ယာက႑ဍ ဖြံ့ျဖိုးတိုးတက္ေရး ”အဆိုကို နတ္ေမာက္ျမို့နယ္ ဆည္လည္ေက်းရြာမွ ေတာင္သူလယ္သမား ကိုယ္စားလွယ္ ဦးျမင္‌့ေရွြက ဖတ္ျကားတင္သြင္းျပီး ျမိုင္ျမို့နယ္ တြင္းမရပ္ကြက္မွ ေတာင္သူလယ္သမားကိုယ္စားလွယ္ ဦးစန္းယုနိုင္က ေထာက္ခံေဆြးေနြးသည္။


ထို့ေနာက္ အဆို(၂)ျဖစ္သည့္ “ေတာင္သူလယ္သမားမ်ား၏ လယ္သမား ေရးရာနွင္‌့ လယ္ယာေျမျပႆနာမ်ား အ‌ေျဖရွာ ေဆာင္ရြက္ ေပးေရး”အဆိုကို ပြင္‌့ျဖူျမို့နယ္ ေရွာက္ေတာေက်းရြာမွ ေတာင္သူလယ္သမားကိုယ္စားလွယ္ ဦးေအာင္ျမင့္က ဖတ္ျကား တင္သြင္းျပီး ျမို့သစ္ျမို့နယ္ တပ္ကုန္းေက်းရြာမွ ေတာင္သူလယ္သမားကိုယ္စားလွယ္ ဦးတင္ဆိုင္က ေထာက္ခံေဆြးေနြးသည္။


ယင္းေနာက္ အဆို(၃)ျဖစ္သည့္ “ ေတာင္သူလယ္သမားထု အင္အားျဖင့္ တိုင္းေဒသျကီး တည္ျငိမ္ေအးခ်မ္းေရး၊ တရားဥပ‌ေဒစိုးမိုးေရးနွင္‌့ ဖြံ့ျဖိုးတိုးတက္မႈ ေဆာင္ရြက္ေရး ” အဆိုကို ဆင္ေပါင္ဝဲျမို့နယ္ ေခ်ာင္းေကာက္ေက်းရြာမွ ေတာင္သူ လယ္သမားကိုယ္စားလွယ္ ဦးျမင့္ေငြက ဖတ္ျကားတင္သြင္းျပီး မင္းဘူး(စကု)ျမို့နယ္ က်ီးပင္ကန္ေက်းရြာမွ ေတာင္သူလယ္သမားကိုယ္စားလွယ္ ေဒၚမာမာေအးက ေထာက္ခံ ေဆြးေနြးသည္။
ထို့ေနာက္ မေကြးခရိုင္ ကိုယ္စားလွယ္ မေကြးျမို့နယ္ ကမ္းရင္ေက်းရြာမွ ဦးသိန္းထြန္း၊ မင္းဘူးခရိုင္ကိုယ္စားလွယ္ ငဖဲျမို့နယ္ ကံသာေက်းရြာမွ ဦးစိုးနိုင္၊ သရက္ခရိုင္ ကိုယ္စားလွယ္ ေအာင္လံျမို့နယ္ တန္ဘိုးေက်းရြာမွ ဦးသက္ခ်ို၊ ပခုကၠူခရိုင္ကိုယ္စားလွယ္ ပခုကၠူျမို့နယ္ ျမစ္ဖ်ားေက်းရြာမွ ဦးေဇာ္မင္းထိုက္နွင္‌့ ဂန့္ေဂါခရိုင္ ကိုယ္စားလွယ္ ထီးလင္းျမို့နယ္ အိုင္းမေက်းရြာမွ ဦးဝင္းေအာင္တို့က ေမးခြန္းမ်ား ေမးျမန္းတင္ျပျကရာ တိုင္းေဒသျကီးအစိုးရအဖြဲ့ကိုယ္စား စိုက္ပ်ိုးေရးနွင့္ ေမြးျမူေရးဝန္ျကီး ဦးေအာင္နိုင္က ျပန္လည္ရွင္းလင္း ေျဖျကားသည္။
ယင္းေနာက္ ျပည္ေထာင္စုလွြတ္ေတာ္နာယက ျပည္သူ့လွြတ္ေတာ္ဥကၠ႒ဌ သူရဦးေရွြမန္း က သံုးသပ္ျဖည့္စြက္ ေျပာျကားရာတြင္ ယေန့အခမ္းအနား၌ သဘာပတိ၊ ေကာ္မတီဥကၠ႒ဌနွင္‌့ တိုင္းေဒသျကီးဝန္ျကီးခ်ုပ္တို့က မေကြးတိုင္းအတြင္း ေဆာင္ရြက္ ေနသည့္ လယ္ယာက႑ဍဖြံ့ျဖိုးတိုးတက္ေရးေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားနွင္‌့ ေတာင္သူလယ္သမား ဘဝ ျမင္‌့မားတိုးတက္ေရး ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားနွင္‌့ပတ္သက္၍ ရွင္းလင္းတင္ျပ ကတိေပး သြားျကသည္ကို ျကားသိရျပီးျဖစ္ေျကာင္း၊ မေကြးတိုင္းေဒသျကီးအတြင္းရွိ ေတာင္သူ လယ္သမားကိုယ္စားလွယ္မ်ားကလည္း အဆို(၃)ရပ္ တင္ျပေဆြးေနြး ေထာက္ခံျခင္းနွင္‌့ ေမးျမန္းမ်ား ေမးျမန္းျခင္း ျပုလုပ္ခဲ့ျကျပီး တိုင္းေဒသျကီးအစိုးရအဖြဲ့ စိုက္ပ်ိုးေရးနွင္‌့ ေမြးျမူေရးဝန္ျကီးကလည္း ျပန္လည္ ရွင္လင္းေျဖျကားခဲ့ျပီး ျဖစ္ပါေျကာင္း။
ယေန့ တင္ျပ အဓိက တင္ျပေဆြးေနြးသြားမႈမ်ားသည္ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ား ဆင္းရဲမႈ ခက္ခဲျကံုေတြ့ေနရဆဲ ျဖစ္ေျကာင္းနွင္‌့ စိန္ေခၚမႈမ်ား ျကံုေတြ့ေနဆဲျဖစ္သည္ကို သံုးသပ္ေတြ့ရွိရမည္ျဖစ္ေျကာင္း၊ သို့ျဖစ္၍ ေတာင္သူလယ္သမားဘဝ ျမင္‌့မား တိုးတက္ေရးနွင္‌့ လယ္ယာက႑ဍဖြံ့ျဖိုးတိုးတက္ေရးအတြက္ ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ ေတာင္သူ လယ္သမားမ်ား ျကံုေတြ့ေနရသည့္ လယ္ယာေျမျပႆနာမ်ား ေျဖရွင္းေပးရန္ တိုင္းေဒသျကီးအတြင္း တရားဥပေဒစိုးမိုးမႈရွိမွသာ တည္ျငိမ္ေအးခ်မ္းျပီး ဖြံ့ျဖိုးတိုးတက္ မည္ျဖစ္၍ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ား အပါအဝင္ ျပည္သူမ်ားအားလံုး ပါဝင္ ေဆာင္ရြက္ရန္ဆိုသည့္ အဓိပၸာယ္သက္ေရာက္ေသာ အဆိုနွင္‌့ ေမးခြန္းမ်ားျဖစ္ေျကာင္း၊ အဆိုပါ အခ်က္မ်ားသည္ ျမန္မာနိုင္ငံ၏ ဒီမိုကေရစီ ျပုျပင္ေျပာင္းလဲေရးကို တြန္းအားေပး တိုက္တြန္းျခင္း ျဖစ္သည္ဟု ခံယူေဆာင္ရြက္သြားရမည္ျဖစ္ေျကာင္း။
မိမိတို့နိုင္ငံကို ဆင္းရဲ သည့္ နိုင္ငံဟု သတ္မွတ္ထားရွိပါေျကာင္း၊ နိုင္ငံအတြင္း၌ မွီတင္းေနထိုင္ျကသူ အားလံုး၏ (၇၀)ရာခိုင္နႈန္းသည္ ေတာင္သူမ်ား ျဖစ္ျကပါေျကာင္း၊ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ား ဆင္းရဲေန၍ ဆင္းရဲသည့္ နိုင္ငံ ျဖစ္ေနသည္ဟု ေျပာရမည္ ျဖစ္ေျကာင္း၊ မိမိတို့နိုင္ငံဖြံ့ျဖိုးတိုးတက္ျပီး ခ်မ္းသာျကြယ္ဝဖို့ဆိုရင္ ေတာင္သူလယ္သမား မ်ား လူမႈစီးပြားဘဝ ျမင္‌့မားေရးနွင္‌့ လယ္ယာက႑ဍဖြံ့ျဖိုးတိုးတက္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ ျခင္းမွ တစ္ပါး အျခားမရွိပါေျကာင္း၊ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ား၏ ဘဝကို ျမင္‌့မားေအာင္ ဦးစြာေဆာင္ရြက္ေပးရမည္ျဖစ္ေျကာင္း၊ ယင္းသို့ မေဆာင္ရြက္ေပးနိုင္လ်င္ ေအးခ်မ္း သာယာျပီး ေခတ္မီဖြံ့ျဖိုးတိုးတက္ေသာ နိုင္ငံေတာ္အျဖစ္သို့ တက္လွမ္းနိုင္မည္ မဟုတ္ေျကာင္း။
ယေန့ တင္ျပေဆြးေနြးခဲ့ျကသည့္ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ား လူမႈစီးပြားဘဝ ျမင္‌့မားေရး၊ လယ္ယာက႑ဍဖြံ့ျဖိုးတိုးတက္ေရး၊ ေျမယာျပႆနာေျဖရွင္းေပးေရး အဆိုမ်ားသည္ မွန္ကန္ေကာင္းမြန္သည့္ အဆိုမ်ားျဖစ္ေျကာင္း၊ လက္ရွိ လွြတ္ေတာ္မ်ားနွင္‌့ အစိုးရအဖြဲ့မ်ားကသာလ်င္ ေျမယာျပႆနာမ်ားကို ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ေပးနိုင္လိမ့္မည္ဟု တင္ျပ တိုက္တြန္းမႈမ်ားသည္ မွန္ကန္မႈရွိသည့္အတြက္ အစိုးရအဖြဲ့နွင္‌့ လွြတ္ေတာ္က ျကိုဆိုပါေျကာင္း၊ ထိုနည္းတူ ေအာင္ျမင္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးရမည္ဟု ခံယူျပီး  ေအာင္ျမင္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ဟု ကတိျပုေျပာျကားလိုပါေျကာင္း။
၂၀ဝ၈ ဖြဲ့စည္းပံုအေျခခံဥပေဒအရ ေပၚေပါက္လာသည့္ အစိုးရအဖြဲ့နွင္‌့ လွြတ္ေတာ္ မ်ားသည္ (၄)နွစ္ကာလ ျပည့္ေျမာက္ေတာ့မည္ျဖစ္ေျကာင္း၊ ျပီးခဲ့သည့္ (၄)နွစ္ အတြင္း နိုင္ငံသားမ်ား၏ ဒီမိုကေရစီ အခြင္‌့အေရး၊ လူ့အခြင္‌့အေရးမ်ားကို လွြတ္ေတာ္ အသီးသီးနွင္‌့ အတူ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရ၊ တိုင္းေဒသျကီး၊ ျပည္နယ္အစိုးရမ်ားက ျကိုးပမ္း ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါေျကာင္း၊ စိုက္ပ်ိုးနွင္‌့ ေမြးျမူေရးဝန္ျကီး ရွင္းလင္း တင္ျပသြား သကဲ့သို့ အစိုးရသစ္လက္ထက္တြင္ စိုက္ပ်ိုးစရိတ္ေခ်းေငြမ်ား တိုးျမွင္‌့ေပးခဲ့ေျကာင္း၊ သို့ရာတြင္ ေခ်းေငြတိုးျမွင္‌့ေပးရံုနွင္‌့ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ား၏ ဘဝ ဖြံ့ျဖိုးတိုးတက္ေရး မလံုေလာက္ေသးဟု ျပည္ေထာင္စုလွြတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ မ်ားက သံုးသပ္ျပီး ယေန့ တင္ျပခ်က္မ်ားကို ထင္ဟပ္သည့္ ေတာင္သူလယ္သမား အခြင္‌့အေရး ကာကြယ္ေရးနွင္‌့ အက်ိုးစီးပြားျမွင္‌့တင္ေရးဥပေဒကို ၂၀၁၃ ခုနွစ္ ေအာက္တို ဘာလ၌ အတည္ျပု ျပ႒ဌာန္းနိုင္ခဲ့ပါေျကာင္း၊ ယင္းဥပေဒ အက်ိုးသက္ေရာက္မႈရွိပါက ယေန့ တင္ျပမႈမ်ားကို ရာခိုင္နႈန္းျပည့္မဟုတ္သည့္တိုင္ (၉၀)ရာခိုင္နႈန္းခန့္ ေျဖရွင္း ေဆာင္ရြက္ေပးနိုင္မည္ ျဖစ္ပါေျကာင္း၊ အဆိုပါဥပေဒ၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားအရ စိုက္ပ်ိုးစရိတ္ ေခ်းေငြ ပိုမိုရရွိေရး နွင္‌့ ေခ်းေငြ ျပန္ဆပ္ကာလ တိုးျမွင့္ေပးေရး သဘာဝ ေဘးအနၱရာယ္ေျကာင္‌့ သီးနွံမ်ား ဆံုးရံႈးမႈ ျဖစ္ေပၚပါက ေထာက္ပံ့ေငြေပးေရး၊ စိုက္ပ်ိုးေရး ၊ ေမြးျမူေရး နည္းပညာမ်ား ျဖန့္ျဖူးေပးေရး ထြက္ရွိသည္‌့ သီးနွံမ်ား ေဈးနႈန္း တည္ျငိမ္ေရးနွင္‌့ ထိုက္သင္‌့သည့္ ေဈးနႈန္းသတ္မွတ္ျပီး အက်ိုးစီးပြား ျဖစ္ထြန္းေစေရး၊ ဝိုင္းျကီးခ်ုပ္ ေငြေခ်းသည့္စနစ္မွ ကိုယ္တာဝန္ကိုယ္ယူသည့္ ေငြေခ်းစနစ္ ျဖစ္ေရး ထည့္သြင္း ျပ႒ဌာန္းထားပါေျကာင္း။
ယင္းဥပေဒပါ ခံစားခြင္‌့မ်ား ၂၀၁၄-၂၀၁၅ ဘ႑ဍာေရးနွစ္ ကုန္ဆံုးသည္နွင္‌့ အက်ိုး သက္ေရာက္မႈရွိေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးပါဆိုသည့္ တင္ျပေဆြးေနြး သြားမႈမ်ားသည္ မွန္ကန္သင္‌့ေလ်ာ္သည့္အတြက္ သက္ဆိုင္ရာအစိုးရအဖြဲ့နွင္‌့ လွြတ္ေတာ္မ်ားက ပါဝင္ ေဆာင္ရြက္ေပးမည္ဟု ကတိျပု ေျပာျကားလိုပါေျကာင္း၊ ယခင္အစိုးရ လက္ထက္က လယ္ယာေျမမ်ား သိမ္းဆည္းျပီး နိုင္ငံေတာ္အက်ိုးအတြက္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ျခင္းမ်ား ရွိပါေျကာင္း၊ ေဆာင္ရြက္ခ်က္ မွန္ကန္သည္ဟု ဆိုနိုင္ေသာ္လည္း လက္ေတြ့တြင္ ပါဝင္သည့္ ပုဂၢိုလ္မ်ား၏ လြဲမွားမႈ၊ အားနည္းမႈမ်ား ရွိနိုင္ပါေျကာင္း၊ ေျမျကီး၊ ေျမပံု ကြဲလြဲ၍ ျပႆနာမ်ား ရွိခဲ့သည္မွာ အမွန္ပင္ျဖစ္ပါေျကာင္း၊ ယခုကဲ့သို့ ပါတီစံုဒီမိုကေရစီနွင္‌့ ေဈးကြက္စီးပြားေရးစနစ္ က်င္‌့သံုးသည့္ကာလတြင္ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားနွင္‌့ ေျမအသံုးခ်သူမ်ားက လြတ္လပ္ပြင့္လင္းစြာ တင္ျပလာျက၍ ျပႆနာရွိသည္မွာ ေပၚလြင္ ထင္ရွားခဲ့ျခင္းျဖစ္ေျကာင္း။
ျပည္ေထာင္စုလွြတ္ေတာ္၏ တိုက္တြန္းေဆာင္ရြက္ခ်က္အရ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရ အဖြဲ့ ကလည္း ဗဟိုေျမယာစီမံခန့္ခြဲေရးအဖြဲ့ကို ဒုတိယသမၼတဦးစီး၍ ဖြဲ့စည္း ေဆာင္ရြက္ျပီး တိုင္းေဒသျကီး၊ ျပည္နယ္၊ ခရိုင္၊ ျမို့နယ္၊ ရပ္ကြက္၊ ေက်းရြာ အဖြဲ့ မ်ားျဖင္‌့ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါေျကာင္း၊ ယေန့ တိုင္းေဒသျကီးဝန္ျကီးခ်ုပ္၏ တင္ျပခ်က္အရ မေကြးတိုင္းေဒသျကီး အတြင္း၌လည္း ေျမယာအမႈမ်ား က်န္ရွိေနေသးသည္ဟု သိရွိရ ပါေျကာင္း၊ က်န္ရွိသည့္ အမႈမ်ားကို အျမန္ဆံုး အခ်ိန္ကာလ သတ္မွတ္ျပီး ေျဖရွင္းေပးရန္ တိုင္းေဒသျကီးအစိုးရအဖြဲ့ကို တိုက္တြန္းလိုပါေျကာင္း၊ ေျမယာကိစၥမ်ား စီမံေဆာင္ရြက္ ရာ၌ တိုင္းေဒသျကီးလွြတ္ေတာ္အပိုင္းကလည္း ဥပေဒမ်ား ျပ႒ဌာန္းေပးရန္ တိုက္တြန္းလိုပါေျကာင္း၊ ေျမယာျပႆနာေျဖရွင္းရာတြင္ ဥပေဒေျကာင္းအရ အခက္အခဲရွိပါက ေျမယာစီမံခန့္ခြဲေရးေကာ္မတီ အဆင့္ဆင့္ကလည္း  ျပည္ေထာင္စု လွြတ္ေတာ္သို့ တင္ျပရန္ လိုပါေျကာင္း။

ယေန့ ေတြ့ဆံုပြဲအခမ္းအနားသို့ တက္ေရာက္ျကသည့္ ေတာင္သူလယ္သမား မ်ားနွင္‌့ ျပည္သူလူထုအေပါင္းကို ေက်းဇူးတင္ ဂုဏ္ျပုပါသည္ဟု ေျပာျကားလိုေျကာင္း၊ အခမ္းအနား ျပီးလ်င္ ျပီးေရာ မဟုတ္ဘဲ ေရွ့လုပ္ငန္းစဉ္မ်ား ခ်မွန္ရန္ လိုေျကာင္း၊ ယင္းလုပ္ငန္းစဉ္မ်ားကို ျပည္ေထာင္စုလွြတ္ေတာ္၊ ျပည္ေထာင္စု အစိုးရအဖြဲ့၊ တိုင္းေဒသျကီး အစိုးရအဖြဲ့ အပါအဝင္ ျပည္သူအားလံုး ပါဝင္ ေဆာင္ရြက္ျကရန္ လိုေျကာင္း၊ မိမိတို့ လွြတ္ေတာ္အေနျဖင္‌့ ဥပေဒျပုေရး တာဝန္မ်ားကို အဓိက ထမ္းေဆာင္လ်က္ရွိျပီး မ႑ဍိုင္(၃)ရပ္ အျပန္အလွန္ ထိန္းေက်ာင္းေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိေျကာင္း၊ ျပည္ေထာင္စုလွြတ္ေတာ္၏ အဓိကတာဝန္မွာ နိုင္ငံ၏ ရေငြ၊ သံုးေငြဆိုင္ရာ မ်ားကို ျကီးျကပ္ေဆာင္ရြက္ရျခင္းျဖစ္ေျကာင္း၊ လွြတ္ေတာ္မ်ားအတြင္း၌ ေမးခြန္းမ်ား ေမးျမန္းျခင္း၊ အဆိုမ်ား တင္သြင္းေဆြးေနြးျခင္း၊ ဥပေဒျကမ္းမ်ား ေရးဆြဲ ျပ႒ဌာန္းျခင္း ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါေျကာင္း၊ ယေန့ တင္ျပေဆြးေနြးခ်က္မ်ားသည္ အလြန္ပင္ အနွစ္သာရ ရွိျပီး တိုင္းေဒသျကီးအတြင္းရွိ ျပည္သူမ်ားအတြက္သာမက နိုင္ငံေတာ္အတြက္ အေရးျကီး သည့္ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား ျဖစ္ပါေျကာင္း၊ တိုင္းေဒသျကီးအတြင္း တည္ျငိမ္ေအးခ်မ္း ေရးနွင္‌့ တရားဥပ‌ေဒစိုးမိုးေရး၊ ဖြံ့ျဖိုးတိုးတက္ေရး အဆိုသည္လည္း ျပည္ေထာင္စု လွြတ္ေတာ္အတြင္း ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ ကိစၥျဖစ္၍ ျကိုဆိုပါေျကာင္း။
နိဂံုးခ်ုပ္အေနျဖင္‌့ မေကြးတိုင္းေဒသျကီး ပြင့္ျဖူျမို့၌ က်င္းပသည့္ ေတြ့ဆံုပြဲသည္ ရည္ရြယ္ခ်က္ရွိရွိ ေစတနာပါပါ က်င္းပသည့္ အခမ္းအနားျဖစ္ျပီး အဆိုမ်ား၊ ေမးခြန္းမ်ား သည္ နိုင္ငံေတာ္နွင္‌့ နိုင္ငံသားမ်ားအက်ိုး ျဖစ္ထြန္းေစမည္ ျဖစ္ပါေျကာင္း၊  ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားဘဝ ျမင္‌့မားေရးနွင္‌့ လယ္ယာက႑ဍဖြံ့ျဖိုးတိုးတက္ေရးတို့ အတြက္ ယေန့ ေဆြးေနြးပြဲျကီးက ေဖာ္ေဆာင္ေပးနိုင္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ယံုျကည္ပါေျကာင္း ျဖင္‌့ ေျပာျကားသည္။
ဆက္လက္၍ မေကြးတိုင္းေဒသျကီး ေတာင္သူလယ္သမားေရးရာ လူထုေတြ့ဆံုပြဲ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားနွင္‌့ ေတာင္သူလယ္သမားေရးရာ ေရွ့လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ခ်မွတ္ေျကညာျပီး ျကြေးေျကာ္သံမ်ားျဖင့္ အခမ္းအနားကို ရုပ္သိမ္းလိုက္သည္။
အခမ္းအနားအျပီးတြင္ ျပည္ေထာင္စုလွြတ္ေတာ္နာယကသည္ တက္ေရာက္ လာျကေသာ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားအား ရင္းရင္းနွီးနွီးနႈတ္ဆက္သည္။

အဆိုပါ အခမ္းအနားသို့ တိုင္းေဒသျကီးဝန္ျကီးခ်ုပ္ ဦးဘုန္းေမာ္ေရွြ၊ တိုင္းေဒသျကီးလွြတ္ေတာ္ဥကၠ႒ဌ ဦးရဲျမင့္၊ ျပည္သူ့လွြတ္ေတာ္နွင္‌့ အမ်ိုးသားလွြတ္ေတာ္ ေကာ္မတီဥကၠ႒ဌမ်ား၊ ျပည္ေထာင္စုလွြတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ တိုင္းေဒသျကီးအစိုးရ အဖြဲ့ဝင္မ်ား၊ တိုင္းေဒသျကီးလွြတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ ေဒသခံေတာင္သူ လယ္သမား မ်ားနွင္‌့ဖိတ္ျကားထားသူမ်ားတက္ေရာက္ခဲ့ျကသည္။

သူရထြန္း(ပြင့္ျဖဴ)

0 comments:

Post a Comment