Tuesday, December 30, 2014

ပခုကၠဴတကၠသုိလ္(၂၀၁၄-၂၀၁၅)ပညာသင္ႏွစ္(ဒုတိယ)အႀကိမ္ဘာသာရပ္ဌာနေပါင္းစုံမိသားစုေစ်းပြဲေတာ္ပခုကၠဴ   -   ဒီဇင္ဘာ   -   ၃၀
          ၂၀၁၄-၂၀၁၅ပညာသင္ႏွစ္၊သင္တန္းမ်ားစတင္ျခင္းအထိမ္းအမွတ္၊ဒုတိယအႀကိမ္ဘာသာရပ္ဌာန
ေပါင္းစုံ၏မိသားစုေစ်းပြဲေတာ္ကုိဒီဇင္ဘာ(၃၀)ရက္နံနက္(၈)နာရီတြင္ပခုကၠဴတကၠသုိလ္၊ပင္မေဆာင္
မ်က္ႏွာစာေရွ႕၌စည္ကားသုိက္ျမဳိက္စြာက်င္းပခဲ့သည္။
          အစီအစဥ္အရဘာသာရပ္ဌာနမွဴး၊ဆရာ၊ဆရာမမ်ားကမိမိဘာသာရပ္အလုိက္ေနရာယူႀကျပီး၊ပခုကၠဴ
တကၠသုိလ္၊ဒုတိယအႀကိမ္ဘာသာရပ္ဌာနေပါင္းစုံမိသားစုေစ်းပြဲေတာ္အားပခုကၠဴတကၠသုိလ္ပါေမာကၡခ်ဳပ္
ေဒါက္တာဦးခ်ဳိကဖြင့္လွစ္ေပးျပီး၊အမွာစကားေျပာႀကားသည္။
          ဖြင့္ပြဲအခမ္းအနားသုိ႕ပါေမာကၡခ်ဳပ္၊ဒုတိယပါေမာကၡခ်ဳပ္၊ဘာသာရပ္အသီးသီးမွပါေမာကၡ၊ဌာနမွဴးမ်ား၊
ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားအင့္အား(၁၀၀၀)ေက်ာ္ခန္႕တက္ေရာက္ခဲ့ေႀကာင္းသိရသည္။
ေအာင္(မန္းတကၠသုိလ္)

0 comments:

Post a Comment