Wednesday, November 19, 2014

ေ႐ႊစက္ေတာ္အေၾကာင္းေတြေျပာၾကတင္ၾကတာ ေတြ႕ေတာ့က်ေနာ္လည္းေျပာခ်င္စိတ္ေပါက္လာပါတယ္။

Nay Myo Kyaw's photo.Nay Myo Kyaw added 6 new photos. မွကူးယူေဖာ္ျပပါသည္။
11 hrs ·
ေ႐ႊစက္ေတာ္အေၾကာင္းေတြေျပာၾကတင္ၾကတာ
ေတြ႕ေတာ့က်ေနာ္လည္းေျပာခ်င္စိတ္ေပါက္လာပါတယ္။
နမည္ဆိုးနဲ႔(ေစ်းႀကီးလု႔ျခဳံေရးက်န္းမာေရးသန္႔ရွင္ေရးလမ္းေၾကးတတားေၾကးစတဲ့ျပႆနာ
ေပါင္းစုံ)ေက်ာ္ၾကားတဲ့ေ႐ႊစက္ေတာ္ဘုရား
ပြဲေတာ္ႀကီးကိုႀကီးၾကပ္ေသာေဂါပကေျပာင္း
လဲေရးအက်င့္ပ်က္ခ်စားမႈမ်ားစီးပြားေရးစားက်က္အသြင္ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ားအလွဴခံရရွိေငြမ်ားကို
စီမံကိန္းအမွားမ်ားျဖင့္ကုန္ခမ္းေအာင္ေဆာင္႐ြက္မႈအရပ္ရပ္အတြက္ႀကိဳးစားၿပီးအနာခံႀကိဳး
ပမ္းၾကသူေတြဟာဘယ္သူေတြဘယ္ဝါေတြလဲဆိုတာခရိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးနဲ႔လက္ရွိေဂါပကအဖြဲ႕
ကပိုသိပါတယ္။

ထပ္ေျပာလိုက္မယ္အဲဒါသမိုင္းဆိုတာမေမ့ေစ
ခ်င္ဘူး။ဘာဘဲျဖစ္ျဖစ္က်ေနာ္တို႔ႀကိဳးပမ္းခဲ့မႈ
ေတြမွာပူးေပါင္းလာသူမည္သူကိုမဆို
ဂုဏ္ယူစြာႀကိဳဆိုပူးေပါင္းနိုင္ပါတယ္။
သို႔ေပမယ့္မူလကေတာင္းဆိုထားမႈမ်ား
ကိုအားျပဳတာမျဖစ္ယုံတင္မကနွမ္းျဖဴးယုံ
သက္သက္နဲ႔အသံေကာင္းဟစ္ဖို႔ေလာက္မွာ
ေတာ့ေက်ာက္ခ်ရပ္မျပပါနဲ႔
က်ေနာ္တို႔အပါအဝင္အနယ္နယ္အရပ္ရပ္ကေစ်းသူေစ်းသားမ်ားရဲ႕ႀကိဳးပမ္းခဲ့မႈု
တဆင့္ၿပီးတဆင့္ကန္႔ကြက္မႈေတြရဲ႕၂နွစ္နီးပါး
အခ်ိန္ကာလအတြင္းကအျဖစ္အပ်က္ေတြကို
လည္းေမ့မထားၾကပါနဲ႔။က်ေနာ္တို႔ႀကိဳးပမ္း
မႈအနွစ္သာရကဘုရားဖူးေတြအစစအရာအဆင္ေျပေရးတင္ဒါေခၚယူမႈမ်ားကိုအုပ္ခ်ဳပ္ေရးက
စိတ္တိုင္းၾကလာဘ္ေပးလာဘ္ယူမႈကင္းစင္
ေစေရးဗုဒၶပူဇနိယပြဲေတာ္၏ယဥ္ေက်းမႈအစဥ္အလာေကာင္းမ်ားျပန္လည္ော္ထုတ္ေရး
ပြဲေတာ္တြင္းက်န္းမာေရးသန္႔ရွင္းေရးသဘာ
ဝေဘးအႏၲရယ္ႀကိဳတင္ကာကြယ္ေရး
စတဲ့ပ်က္စီးသြားေသာပြဲေတာ္အစဥ္အလာဆိုး
မ်ားပေပ်ာက္တဲ့ေနရာဌာနႀကီးတခုအျဖစ္စနစ္တက်ေျပာင္းလဲနိုင္ေရးရည္မွန္းခ်က္မ်ား
ကိုအဓိကထားေျပာင္းလဲတိုးတက္ေရး
ကိစၥေတြကေရွ႕တန္းေရာက္မလာဘဲ
အေျပာင္းအလဲအတြက္မျခဳံငုံမိေသာ
ေတာင္းဆိုမႈအခ်ိဳ႕နဲ႔တိုက္ပြဲကိုျဖတ္မလိုက္ၾကဖို႔ေျပာခ်င္ပါတယ္။

က်ေနာ္တို႔အနယ္နယ္အရပ္ရပ္ေစ်းသူေစ်းသား
မ်ားရဲ႕ မူအရျပင္ဆင္ေျပာင္းလဲသြားေရး
ရည္မွန္းခ်က္လုပ္ငန္းစဥ္ႀကီးကိုေဒါက္တာေအာင္မိုးညိဳလႊတ္ေတာ္မွာ၂ႀကိမ္တိတိတင္ျပေထာက္ျပၿပီးမွေျပာင္းလဲဖြဲစည္းဖို႔
ဗဟိုဝန္ေဆာင္ဆရာေတာ္ႀကီး ၇ပါး
တိုင္းေထြအုပ္တိုင္းသာသနာေရးဦးစီး၂ေယာက္
ပါဝင္စိစစ္မယ့္ေဂါပကအဖြဲ႕႕သစ္မွာပါနိုင္ေရး
လုပ္ငန္းစဥ္သက္သက္ကိုဦးတည္သြားျပခ်င္
တာမ်ိဳးနဲေတာ့အတၲၾသဇာထူေထာင္လာတာမ်ိဳး
ကိုလက္ခံမွာမဟုတ္ဘူး။

ေ႐ႊစက္ေတာ္ဘုရားႀကီးဗုဒၶပူဇနိယပြဲေတာ္
အျဖစ္တင့္တင့္တယ္တယ္ျဖစ္ေရး
အစစအရာေစ်းႀကီးတယ္ဆိုတဲ့အစဥ္အလာဆိုးကိုေခ်ပ်က္ျပစ္နိုင္ေရးကိုေလးေလး
နက္နက္ထားတဲ့ေျဖရွင္းေနတဲ့အခ်ိန္မ်ိဳး
မွာေတာင္းဆိုမႈေဝေဝးဝါးဝါးျဖစ္လို႔မရပါဘူး
အေသးစိတ္မသိဘဲသူရဲေကာင္းလုပ္ခ်င္
စိတ္တခုတည္းငါ့လူေတြေဂါပကျဖစ္မွ
ေအးမယ္ဆိုတဲ့အေၿခံလုပ္ရပ္်မ်ိဳးေတြေလာက္နဲ႔ေတာ့ဆလိုက္မီးထိုးတဲ့ေအာက္
လူေပၚလူေဆာ္နည္းနဲ႔ဝင္မလာၾကပါနဲ႔။

က်ေနာ္တို႔ကိုဘယ္သူဘယ္ေဒသခံကမွေမးထူးေခၚေျပာအလုပ္မခံရေလာက္ေအာင္
ရင္ဆိုင္စ္ဥ္ကတည္းကပါဝင္ႀကိဳးပမ္းေပး
ၾကသူေတြရဲ႕ႀကိဳးပမ္းမႈအဆင့္ဆင္
အေၾကာင္းကိုႀကိဳးစားေလ့လာၾကည့္ၾကဖို႔
ဘယ္လိုဆက္ၿပီးေဆာင္႐ြက္ၾကမလဲဆိုတာ
ေတြကိုလာမယ့္နတ္ေတာ္ျပာသိုလဆိုင္ခန္းခ်ရက္မတိုင္မွီဘာေတြလုပ္ၾကမယ္
လို႔တိုင္ပင္ေဆာင္႐ြက္ဖို႔လိုပါတယ္။

အခုဂ်ာနယ္ေတြမွာဝင္ေျပာၿပီးသူရဲေကာင္းလုပ္ခ်င္စိတ္နဲေျပာေနသူေတြကိုသတိေပးလိုက္မယ္။
မသိရင္မသိဘူးနားမလည္ရင္မလည္ဘူး
လို႔အရင္ဝန္ခံတတ္ဖို႔လိုပါတယ္။ၿပီးရင္
ဘာကိုအဓိကေတာင္းဆိုရမလဲဆိုတာျမင္
သြားပါလိမ့္မယ္။
က်ေနာ္တို႔ေနာက္ဆုံးေတာင္းဆိုထားတဲ့
ေဂါပကျပန္လည္ေ႐ြးခ်ယ္တဲ့အခါ
၁၊အုပ္ခ်ဳပ္ေရးနဲ႔အျခားဌာနဆိုင္ရာဝန္ထမ္းလုံးဝပါခြင့္မျပဳေရး

၂။ၿမိဳ႕အေထာက္အကူရပ္ကြက္ေက်း႐ြာအေထာက္အကူျပဳအဖြဲ႕ဝင္ေတြကိုပါြင့္မျပဳေရး

၃။ေဂါပကသစ္မွာေဂါပကအေဟာင္းေတြကို
ပါဝင္ခြင့္မျပဳေရးတို႔ပါဘဲ။

ဒါကိုေဂါပကေ႐ြးခ်ယ္ေရးအဖြဲ႕ကလစ္လ်ဳ
ရႈထားမယ္ဆိုရင္၂ နွစ္ေက်ာ္ႀကိဳးပမ္းခဲ့တဲ့
တင္ျပတိုင္တန္းခဲ့တဲ့ပုံစံမ်ိဳးကိုမေ႐ြးခ်ယ္ေတာ့ပါဘူး
ဆနၵျပေဖာ္ထုတ္တဲ့နည္းနဲ႔ဆက္လက္ႀကိဳးပမ္းပါမယ္။
ဘုရားႀကီးပစၥညားစာရင္းကအစအနွစ္နွစ္အလလ
အလြဲသုံးစားျပဳမူေတြကိုတရားဆြဲဆိုသည္
အထိက်ေနာ္တို႔ေစ်းသူေစ်းသားမ်ားေဒသခံ
ျပည္သူမ်ားကစီစဥ္ထားပါတယ္။
ေနမ်ိဳးေက်ာ္
  • Aung Hein ႀကိဳက္တယ္
  • Kyaw Kyaw သတင္းေထာက္ႀကီးကိုေတာ့ေျပာ တာမဟုတ္ေလာက္ပါဘူး
  • Nay Yann Lay ဘာသာ သာသနာ သန္႔ရွင္းေရး မေနွးကူညီေဆာင္ရြက္ေပး
  • စိုးစိုး စိုးစိုး စိုးစိုး သက္ဆိုင္ ရာၿမိဳ႕နယ္မ်ားရွိ
    ၿမိဳ႕သူ ၿမိဳ႕သားမ်ား အရပ္ဘက္
    လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ား အားလုံးေသာ ၿပည္သူမ်ား

    မွေဂါပက အဖြဲ႕ ေၿပာင္းလဲႏိုင္ေရး အင္ တိုက္အားတိုက္ေဆာင္ ရြက္ဖို႕လိုအပ္ၿပီ

0 comments:

Post a Comment